Koncem dubna bylo Informační centrum Města Kutná Hora přijato za člena Asociace turistických informačních center České republiky (A.T.I.C. ČR). O měsíc později pak bylo úspěšně certifikováno dle jednotné klasifikace turistických informačních center České republiky, byla mu přidělena kategorie A, tedy nejvyšší.

.
Celý proces certifikace trval bezmála půl roku. Jednotnou klasifikaci turistických informačních center zajišťuje právě A.T.I.C. ČR ve spolupráci s Českou centrálou cestovního ruchu – CzechTourism. Jednotný certifikát je dokladem o splnění základního standardu služeb turistického informačního centra a současně podmínkou pro certifikaci v rámci Českého systému kvality služeb (ČSKS).

(tz)

.

Zavřít menu