Na zasedání 19. listopadu loňského roku mě Rada města pověřila řízením Městské policie Kutná Hora. Bezpečnost a pořádek ve městě jsou jednou z priorit současné radnice. Městská policie plní ale i řadu dalších úkolů vyplývajících ze zákona o obecní policii.

.
Chceme zachovat asistenty prevence kriminality, kteří se v Kutné Hoře osvědčili a působí nejvíce právě v oblasti prevence. Každý si jistě všiml občanů, kteří pomáhají  zajišťovat bezpečnost na frekventovaných přechodech v ranních hodinách. Nyní například jednáme o zajištění dalšího přechodu u kruhového objezdu na Kaňku. Nově byla zřízena bezpečnostní komise, která by se měla zabývat mj. i podněty občanů v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku. Strážníci pochopitelně nemohou vidět všechno, proto uvítáme i aktivitu obyvatel. Se svými podněty se mohou obracet na členy komise nebo na strážníky městské policie. Všechny připomínky budou projednány a v případě potřeby postoupeny k řešení.

Iva Pospíšilová, radní za ČSSD

.

Zavřít menu