Třetí lednový týden se na brněnském výstavišti tradičně nesl v duchu cestování a cestovního ruchu. Od 15. do 18. ledna zde totiž paralelně probíhal již 24. ročník mezinárodního veletrhu turistických možností v regionech s názvem Regiontour 2015 a jubilejní 25. ročník mezinárodního veletrhu průmyslu cestovního ruchu, GO 2015.

Na zajištění prezentace destinace Kutná Hora a okolí tentokrát spolupracovalo Oddělení cestovního ruchu a marketingu s Místní akční skupinou Lípa pro venkov. Stánek regionu Kutnohorsko vítal návštěvníky v rámci nové expozice Středočeského kraje, v pavilonu P. Kutná Hora měla v krajské expozici silné zastoupení, ve čtvrtek a v pátek zde totiž doprovodný program, tzv. „Havířský test“ zajišťovalo také České muzeum stříbra.
Ze strany návštěvníků byl největší zájem o tipy na výlet do okolí Kutné Hory, cyklotrasy a ubytování. Návštěvníci velmi ocenili přehled kulturních akcí, který byl vydán v souvislosti s výročím zápisu Kutné Hory na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Z kulturních akcí je zejména zajímal termín konání Královského stříbření Kutné Hory. Zájem byl také o materiály regionu Čáslavsko, o Zruč nad Sázavou, Huť Jakub v Tasicích, Ringelland v Habrkovicích i turistickou nabídku obce Bohdaneč. Velké pozornosti se těšila i nová mapa cyklotras v regionu Kolínsko a Kutnohorsko, kterou vydalo Oddělení cestovního ruchu a marketingu na sklonku loňského roku.
Návštěvníci projevili spokojenost s portfoliem nabízených propagačních materiálů, propagačních předmětů i úrovní poskytovaných informací. Návštěvnost veletrhu oproti loňskému roku dle údajů společnosti Veletrhy Brno a. s. vzrostla, nový koncept veletrhu, včetně propojení s akcí RegFoodFest, kde mohli návštěvníci ochutnat typické pokrmy i potravinářské a nápojové produkty jednotlivých regionů, přilákal 30 000 lidí.
Oddělení cestovního ruchu a marketingu hodnotí účast na veletrhu jako velmi přínosnou a inspirující a děkuje všem, kteří se zajištěním letošní prezentace regionu Kutnohorsko v Brně pomohli, zejména MAS Lípa pro venkov a Českému muzeu stříbra, p. o.

Hana Musílková, vedoucí Oddělení cestovního ruchu a marketingu

.

Zavřít menu