V únoru byl po náročné rekonstrukci zpřístupněn veřejnosti zrekonstruovaný Dačického dům. Sídlo v něm našla Nadace UNESCO, která pro návštěvníky připravila a připravuje řadu edukačních programů. V květnu byl po dohodě s poskytovatelem dotace schválen Radou města i ceník služeb pro tento objekt. V průběhu jara a počínajícího léta navštívila dům řada tříd kutnohorských škol. K nim patřili i žáci Gymnázia J. Ortena. Vzhledem k tomu, že jsem nevěděla o schváleném ceníku, pokoušela jsem se zjistit, zda i tato památka, stejně jako jiné nabízí vstup pro žáky škol ve městě zdarma. Prvotní odpověď zněla ne. Napsala jsem tedy starostovi, jelikož je město  vlastníkem domu, a požádala ho o prominutí vstupného. Odpověď nepřišla. Připravila jsem si tedy finanční částku a vyrazili jsme. Jaké bylo moje překvapení, když nám bylo sděleno:  ,,Vstup máte zdarma.“ Přešly prázdniny, začal přípravný týden a ředitelé základních škol ve městě vyslechli mimo jiných i informaci o tom, že všichni žáci, a že jich je 1600, musí povinně Dačického dům navštívit, nejlépe co nejdříve a zaplatit vstupné. Ten, kdo toto vymyslel, nejspíš nedomyslel, že tam některé třídy už byly. Kdo stojí za tímto příkazem se lze jen domnívat – poradu ředitelů vede vždy pracovnice odboru školství, tedy zaměstnanec  úřadu. Když se ke mně tato informace dostala, začala jsem se pídit, komu tato absurdita prospěje. 1600 dětí krát třicet je 48 000,-Kč. Komu se hodí? První dotaz jsem vznesla na školské komisi. Odpověď byla neurčitá, určité bylo číslo 1600 dětí. Další den tj. 13. září jsem se na zasedání ZM  zeptala vedení města. Starosta mluvil v tom smyslu, že ředitelka Nadace UNESCO spolu s místostarostkou přislíbily, že věc prošetří. Já ji navštívila také a ona mi předala email z 5. září, který odeslala na všechny školy, kde se mimo jiné píše: ,,V žádném případě nechceme, aby děti dostaly příkazem návštěvnost domu…“. Mohu se tedy ptát, kde tento email skončil, proč třídy i nadále povinně dům navštěvují, když ředitelka Nadace vlastně takovou uměle vytvořenou návštěvnost nepotřebuje. Chápu, že má každý projekt nutnou dobu udržitelnosti, která většinou bývá pět let. Na koho tedy padne ,,černý Petr“ příště? Pochopila jsem i nutnost platby, ale proč zrovna my měli vstup zdarma?  Co v dnešní době nechápu vůbec, je zmíněná povinnost. Všichni bez rozdílu a hotovo. Nejspíš nám někde pěkně vázne komunikace a nabízí se několik modelů – mezi městem a Nadací, mezi městem, zřizovatelem a školami, mezi školami jako takovými, mezi školami a Nadací. A ještě zajímavost závěrem. Starosta mi v odpovědi popsal, jak je to se vstupným. Vůbec neodpověděl na druhou část otázky, proč byla návštěva Dačického domu  přikázána.  Inu tak to chodí v našem městě.

 Dana Vepřková, členka ZM

Zavřít menu