Kutnohorské listy se dostávají jako městský zpravodaj každý měsíc do všech domácností v našem městě. Určitě si všichni přejí, aby obsahovaly pravdivé informace napsané seriózně a přitom zajímavě. Bohužel v minulých číslech nalezl čtenář něco naprosto jiného. Hned na prvních stránkách popisoval zasedání RM a ZM pan Radim Fedorovič  způsobem, který byl dost subjektivní. Zřejmě předpokládal, že ti, kdo je čtou, už si obsah nekonfrontují se skutečností, která je v případě ZM  dokladována audiozáznamem. A tak zprávy v jeho podání nebyly mnohdy  zprávami, ale komentáři. Celkově je pak takový zápis nevyvážený. R. Fedorovič mnohdy upřednostnil nepodstatné informace a rozvíjel je na úkor informací důležitých a seriozních. Na posledním ZM mu toto bylo vytýkáno. Člověk by předpokládal, že se poučí, nakonec i starosta prohlásil, že jsou si vědomi určitých nedostatků a že následující zápisy budou heslovité. A co našel pozorný čtenář v říjnovém čísle listů? Opět polopravdy.  Například v zápise RM z 24.8. se dozvěděl, že město podpořilo pořádání 2. ročníku  gastronomických slavností úhradou nákladů za spotřebovanou el.  energii. Říjnové listy však  přinesly titulek: ,, Nultý ročník Kutnohorského festivalu se vydařil“. Pamětníci si určitě vzpomenou, že tu první ročník gastroslavností již před dvěma lety proběhl, takže tento letošní byl opravdu druhý. A nebo to byl opravdu nultý ročník současného vedení města?  Jakpak bude tato akce  asi zapsána v kronice města? Dále se nechce věřit, že by na ZM 13. 9.  bylo projednáno pouze pět bodů programu, když tam zastupitelé seděli skoro čtyři hodiny. Rovněž se domnívám, že  by bylo vhodnější, kdyby výše zmíněný autor uvedl za jménem místo radní, člen RM, což by v případě tohoto periodika vyznělo lépe. V neposlední řadě chybí u mnoha fotografií autor. Jak je to tady s autorskými právy?  Nezbývá než se zeptat, jakým způsobem je vyváženost příspěvků kontrolována a jak pracuje redakční rada?

Dana Vepřková, členka ZM

Zavřít menu