Jednali o nabídce spolupráce na projektu Nadace hornické stezky sv. Barbory v Sardinii

Zástupci Nadace hornická stezka sv. Barbory ze Sardinie navštívili ve dnech 25. až 26. června Kutnou Horu, aby nabídli a projednali možnosti partnerství při projektu evropských kulturních tras. Průběh návštěvy a program pro hosty ze Sardinie zajišťovala Římskokatolická farnost arciděkanství Kutná Hora. „Za Nadaci hornická stezka sv. Barbory (Fondazione Cammino Minerario di Santa Barbara) se setkání účastnili president organizace Giampiero Pinna, který zastupoval zároveň město Iglesias, starostka města Carbonia paní Paola Massidda. Komunikaci mezi námi a sardinskou stranou zprostředkovala Martina Costantino se společníkem Antoniem z cestovní kanceláře Sardegna Travel s.r.o.,“ řekla Julie Němcová, provozní a ekonomický správce Římskokatolické farnosti – arciděkanství Kutná Hora.

Schůzka s vedením města za účasti představitelů obou kutnohorských farností a Českého muzea stříbra se konala 26. června v kanceláři starosty, kde hosté ze Sardinie představili projekt a možnosti spolupráce.

„Pan Pinna nám sdělil, že by rád Kutnou Horu zařadil do nově vznikající kulturní cesty, která by propojila města s hornickou historií. S nabídkou se obrátili i na jedno portugalské a španělské město,“ uvedla místostarostka Silvia Doušová.

Součástí programu byla vedle setkání s představiteli Kutné Hory i návštěva nejvýznamnějších pamětihodností města.

pra

 

Zavřít menu