Rok od roku stoupá zájem žáků o poznávací zájezdy v zahraničí. Jenom kutnohorské základní školy v tomto školním roce připravily a připravují celkem šest exkurzí do zahraničních zemí. Mezi ty nejoblíbenější patří pobytové zájezdy v Anglii.

.
Zájezd do anglického království pro své žáky už několikátým rokem připravuje vedení Základní školy Jana Palacha. Jedním z největších přínosů návštěvy v Británii je zdokonalení žáků v anglickém jazyce.
„Zahraniční zájezdy a pobyty pořádáme především jako poznávací. Účastníci se seznamují s krajinou, lidmi, historií, zvyky, gastronomií zemí, o kterých se v hodinách cizích jazyků a zeměpisu učí. Žáci mají možnost používat cizí jazyk s rodilými mluvčími, nebát se mluvit, procvičit si jazyk. Pobytový zájezd do Anglie je složitější, protože s sebou nese větší časové a finanční zatížení rodičů žáků. Většinou jede cca patnáct žáků s jedním pedagogem a zájezd doplní jiné školy,” přiblížila Jaroslava Drabešová, ředitelka školy. „V předvánočním čase se naši starší studenti podívali do Salzburgu, který plánujeme navštívit také o nadcházejících Vánocích,” dodala.
Na britské ostrovy se začátkem jara podívají také žáci ze Základní školy T.G.Masaryka. Ti se vydají prozkoumat přímo hlavní metropoli a přilehlé dominanty.
„Do Londýna jezdíme pravidelně, jednou za dva roky. Navazujeme na podařené výletní akce z minulého školního roku, kdy jsme navštívili hned dvě sousední metropole – Berlín a Vídeň. Zahraniční zájezdy nabízíme žákům od 4. do 9. ročníku. Pokud se jedná o poznávací jednodenní zájezdy, doplňujeme počet žáků do kapacity autobusu případně i jejich rodiči,” prozradila ředitelka školy Zdenka Mačinová.
Základní škola Žižkov pořádala a pořádá hned několik výjezdů do zahraničí, během kterých v letošním školním roce vycestovalo nebo ještě vycestuje okolo sto třiceti přihlášených žáků z řad školy.
„Zájem o zahraniční exkurze je mezi žáky stále velký. Zvláště nás překvapil zájem o předvánoční návštěvu Vídně. Abychom uspokojili všechny zájemce, museli jsme nakonec vypravit dva autobusy,” říkala Alena Kotrbová, ředitelka největší školy na okrese. „Začátkem října jsme pro žáky uspořádali poznávací zájezd do Londýna, kterého se účastnilo na 47 dětí. Před koncem roku navštívilo přes 60 žáků předvánoční Vídeň. Také v roce 2015 pokračujeme v dlouhodobém výměnném pobytu našich a maďarských žáků. V době od 19. do 22. května bude pobývat v rodinách svých maďarských kamarádů našich 20 žáků. Děti se již dobře znají od podzimní návštěvy maďarské skupiny v Kutné Hoře z konce září 2014,” dodala Kotrbová. „Žáci si v cizích zemích prakticky ověří své jazykové znalosti, seznámí se s tradicemi i dějinami. Některé zahraniční cesty jsou součástí projektu „Odstraňujeme jazykové bariery“, který je finančně podporován městem Kutná Hora. Výměnné pobyty s maďarskými přáteli z Egeru se datují již od roku 2002. Setkání obohacují obě školy a vznikla z nich dlouhodobá přínosná spolupráce a přátelství,” uzavřela Alena Kotrbová, ředitelka žižkovské školy.

Jakub Skýva

.

Zavřít menu