Je tomu téměř měsíc co Lepší místo ve spolupráci s kutnohorskou firmou Foxconn vyhlásilo kampaň, jejímž cílem bylo oživit zanedbaná místa v Kutné Hoře a jejím bezprostředním okolí. 11. září Foxconn kampaň vyhodnotil a určil, jakému místu přidělí své finance.

.
#Foxconn, tak zněl název kampaně, která mapovala místa, která by mohla být v Kutné Hoře a okolí vylepšena. Během necelého měsíce přišlo do aplikace Lepšího místa, mobilní a webové platformy zabývající se zlepšování veřejného prostoru, celkem 35 podnětů volajících po změně. Do kampaně se mohl zapojit kdokoliv, kdo toužil po nápravě. Stačilo si stáhnout aplikaci na www.lepsimisto.cz, kliknout na tlačítko přidat tip, do nadpisu k tipu vložit #foxconn, tip krátce okomentovat a odeslat. Tipy přicházely do rukou Simoně Brůžkové, která za Foxconn koordinuje dobrovolnické aktivity v regionu. 11. září pak byly všechny tipy analyzovány z hlediska společenského dopadu a vyhodnoceny. Celkem byly vybrány tři projekty, na jejichž realizaci Foxconn uvolní 50 000 Kč a 30 dobrovolníků.  O jaké tipy se jedná?
Největší částka, 40 000 Kč, bude přidělena tipu, který do aplikace vložila organizace Kaňkovské sedlo. Přejí si obnovit třešňové sady na úpatí Kaňku směrem k Sedlci, při stezce na Šipší.
„Dříve byly tyto sady veřejně přístupné. Byly to největší a nejkrásnější třešňové sady v okolí Kutné Hory s výhledem na významné památky tohoto města. Byly též součástí turistické trasy k Macháčkovu kameni, k Propadlině a ke Kamenné bábě. Chceme se zasadit o znovuobnovení této lokality. Máme v plánu zde v budoucnu uspořádat různé akce např. Kutnohorské třešňobraní,“ podotýká Petra Vášová z organizace Kaňkovské sedlo. Výsadba stromů se uskuteční v průběhu října 2015.
„Foxconn akci realizuje v rámci svých CSR aktivit a firemního dobrovolnictví. Všichni jste srdečně zváni na slavnostní otevření těchto sadů, které proběhne 23. října letošního roku“ podotýká Simona Brůžková.
Dalším tipem, který byl vybrán k realizaci je park U Tří pávů, který se pomocí dobrovolníků z Foxconnu uklidí a pozornosti neunikne ani podium, které se před zimou natře a dojde i na výměnu poškozených prken. Na tuto akci je přiděleno 5 000 Kč.  Třetím místem, které se vylepší je kaplička v lokalitě Kaňk. Podnět vložila Marie Macková, která k tipu uvedla: „U kapličky na Kaňkovské jsou zrušené zahrádky. Bezprostřední okolí i prostor naproti přes silnici jsou zaneseny odpadky, je třeba místo vyčistit. V blízkosti kapličky jejím okolí je náletová zeleň. Kdyby tam nebyla, bylo by do prostoru za kapličkou vidět z chodníku a tak by byla větší naděje, že se místo udrží déle čisté. O kytičku v kapličce už se dokážeme postarat.“  Foxconn uvolní na vyčištění okolí u kapličky taktéž 5 000 Kč.
Tipy, které nebyly vybrány k realizaci neupadnou v zapomnění. Foxconn je zařadí do témat pro další CSR aktivity v tomto regionu.
„Občané Kutné Hory zasílali do Lepšího místa velmi zajímavé tipy. Jsou pro nás inspirací na příští rok. Zvažujeme tak, že bychom mohli realizovat výsadbu jedlých kaštanů, obnovu staré obecní studně, úklid Královské stezky, umístění poeziomatu či například zbudování přírodního bludiště v parku, podnětů na vylepšení je opravdu mnoho,“ doplňuje Simona Brůžková.

(tz)

.

Zavřít menu