Knihovna od října zavedla novou službu. Registrovaní čtenáři si mohou vypůjčit nejen knihy, ale i didaktické pomůcky a třeba i stan

Městská knihovna v Kutné Hoře zavedla od října novou službu pro registrované čtenáře s názvem Knihovna věcí. Čtenáři si v knihovně mohou zapůjčit věci, které potřebují jednorázově. „Podporujeme tím myšlenku skoncovat s nekonečným nakupováním, hromaděním a vyhazováním věcí a peněz,“ je uvedeno na webových stránkách knihovny, kde je k dispozici i on-line katalog předmětů pro děti i dospělé. Registrovaní čtenáři tak mají možnost zapůjčit si rozmanité věci od didaktických pomůcek až po malířské stojany, šicí stroje nebo stany. Pravidla výpůjček jsou obdobná, jako u knih. Více informací níže:

Od 5. října 2020 je na území České republiky vyhlášen nouzový stav. To sice ovlivní pořádání řady skvělých akcí, které jsme v knihovně na říjnový Týden knihoven měli v plánu, ale bezpečný provoz základních i doplňkových služeb knihovny rozhodně neomezuje. Pořád platí pravidlo 3R – tedy roušky- ruce- rozestupy. Stále v pravidelných intervalech dezinfikujeme veřejné prostory i knihovní fond. Pokud jde o plánované akce, co půjde, to uskutečníme a pro setkání s oblíbenými a zajímavými přednášejícími najdeme vhodnější termíny v klidnějších časech. Ale jaký by to byl Týden knihoven bez nějakých novinek. A tak je tu třeba KNIHOVNA VĚCÍ!

Kutnohorská knihovna spouští od října zcela novou službu určenou registrovaným čtenářům. K zavedení služby nás inspirovali kolegové ze zahraničních knihoven, kde je KNIHOVNA VĚCÍ běžnou součástí služeb. A o co jde?

No pro začátek si zkusme odpovědět na otázku, zda je jedinou možností kupovat a vlastnit to, co používáme jen zřídka? Určitě není. A tak vznikla myšlenka Knihovny věcí.

Knihovna věcí je prostor pro sdílení předmětů a nástrojů, prostě knihovna dobrých a užitečných věcí. Věcí, které si nemusíte kupovat, protože je potřebujete jen jednorázově, občas. Řadu takových předmětů už knihovna vlastnila, řadu věcí zakoupila. A tak si aktuálně můžete v knihovně, pokud jste jejím čtenářem, půjčit namátkou párty stan, šicí stroj, malířský stojan či dataprojektor i s promítacím plátnem. Součástí fondu je také celý soubor didaktických dřevěných hraček a pomůcek, tematických kufříků, stavebnice, vizualizér, čtečka e-knih nebo MP3 přehrávače.  Současnou nabídku najdete na https://www.knihovna-kh.cz/sluzby/knihovna-veci/. Pravidla se od půjčování knížek nijak zásadně neliší, vybírat a rezervovat si můžete z online katalogu nebo v otevíracích hodinách knihovny.

Kromě samotného půjčování chceme Knihovnu věcí dále vést jako projekt, kterého se může účastnit vlastně kdokoliv – třeba navrhováním dalších předmětů do knihovny, zapojením do budoucích drobnějších worskhopů, které budou ukazovat tipy a návody, jak některé předměty a nástroje vhodně využít. Jeden z prvních takových workshopů je třeba KURZ ŠITÍ s Klárou Forstovou, o kterém si můžete více přečíst na https://www.knihovna-kh.cz/2020/07/kurzy-siti-s-klarou-forstovou/.

Vítáme prostě všechny, kdo mají chuť sdílet ať už teoretické nebo praktické poznání. Kutnohorská knihovna je přece Vaše místo!

red, tz

Zavřít menu