Od středy 7. 5. do neděle 11. 5. 2014 se Kutná Hora prezentovala v informačním centru agentury CzechTourism na Staroměstském náměstí v Praze. Tuto prezentaci realizoval destinační management Průvodcovské služby ve spolupráci s oběma kutnohorskými farnostmi, Českým muzeem stříbra, p. o. a Informačním centrem Města Kutná Hora.

.
Návštěvníky informačního centra lákala Kutná Hora pestrými historickými kostýmy, replikami kostí i velkoformátovými bannery. Během prezentace navíc na velkoplošné obrazovce běžela smyčka nových promo spotů agentury CzechTourism, kde Kutná Hora, respektive chrám sv. Barbory a Kostnice, také figurují. Návštěvníci infocentra měli k dispozici širokou škálu propagačních materiálů. Navíc každý den byla Kutná Hora v informačním centru zastoupena fyzicky. Návštěvníci mohli vznést konkrétní dotazy na zástupce vybraných památkových objektů. Nejčastější dotazy se týkaly dopravy z Prahy do Kutné Hory.
Agentura CzechTourism dává každoročně možnost prezentace turistickým destinacím v prostorech informačního centra na Staroměstském náměstí zdarma. Destinace tak mají možnost oslovit konkrétní klienty, kteří pobývají v Praze a rozhodují se pro jedno, či několikadenní výlet do regionů České republiky. Podle slov personálu informačního centra patří Kutná Hora mezi nejvyhledávanější destinace. Proto destinační management pokračuje ve velmi úzké spolupráci s tímto informačním centrem a pravidelně je zásobuje propagačními materiály destinace Kutná Hora a okolí. V letošním roce termín prezentace Kutné Hory částečně korespondoval s konáním Pražského Maratonského víkendu, kterého se zúčastnilo na 10 000 běžců. Start i cíl maratonu byl na Staroměstském náměstí, běžce doprovázeli a podporovali jejich blízcí a příbuzní, řada z nich během víkendu zavítala do informačního centra agentury CzechTourism a seznámila se i s nabídkou stříbrného města.
Destinační management Průvodcovské služby děkuje všem partnerům za skvělou spolupráci při zajištění prezentace Kutné Hory a jejího okolí v Praze.

Hanka Musílková, destinační manažer, Průvodcovská služba Kutná Hora s. r. o.

.

Zavřít menu