GASK proměnila svoji nominaci v národní soutěži muzeí „Gloria musaealis 2013“ v kategorii Muzejní výstava roku.  Ve XII. ročníku soutěže, jejímiž vyhlašovateli jsou Ministerstvo kultury ČR a Asociace muzeí a galerií ČR, získala Cenu Českého výboru ICOM. Oceněným projektem je výstava IMAGES FOR IMAGES, Artists for Tichy – Tichy for Artists, která se uskutečnila loni v Kutné Hoře.

.
Slavnostní vyhlášení vítězů proběhlo 15. května 2014 ve Sladkovského sále Obecního domu v Praze. Výstava IMAGES FOR IMAGES, Artists for Tichy – Tichy for Artists byla nominována v kategorii Muzejní výstavy roku 2013 a porota udělila tomuto projektu Cenu Českého výboru ICOM (International Council of Museums). Tato cena je udělovaná projektům, které významně přispěly k mezinárodní spolupráci, rozvoji edukační činnosti muzeí či zpřístupnění kulturního dědictví handicapovaným občanům. Český výbor ICOM udělil toto ocenění právě GASK – Galerii Středočeského kraje a vybíral z 90 soutěžních projektů. Součástí ocenění je také diplom a finanční ocenění ve výši 30 000 Kč. Výstava IMAGES FOR IMAGES, Artists for Tichy – Tichy for Artists probíhala pod kurátorským vedením Zdenka Felixe a představila české veřejnosti mezinárodní sbírku současného umění nadace Tichy ocean, která vzniká výměnou uměleckých děl. Umělci z celého světa vyměňují své práce za fotografie Miroslava Tichého (1926–2011), jenž sám myšlenku výměny inicioval. Všechna vyměněná díla pocházejí od umělců, kteří obdivují nejen Tichého práci, ale také jeho osobní postoj, vyhýbající se veřejnému uznání a řídící se pouze obsesí a tvůrčí vůlí. Zakladatelem nadace je sběratel a podporovatel Tichého Roman Buxbaum. Výstava nabídla soustředěný pohled na vývoj současného mezinárodního umění a představila návštěvníkům více než 100 umělců a umělkyň z Evropy a Ameriky, pracujících s různými médii včetně fotografií, instalací a konceptů operujících se slovním materiálem. Tento rozsáhlý a náročný projekt byl při svém vzniku podpořen zřizovatelem galerie Středočeským krajem. Za GASK – Galerii Středočeského kraje převzali ocenění ředitelka Jana Šorfová, vedoucí kurátor Richard Drury, a kurátorka Veronika Marešová. Vyhlašovatelé se rozhodli vydat výroční zprávu XII. ročníku soutěže, která zahrnuje všechny projekty přihlášené do soutěže, a ocenit tak jejich význam pro rozvoj oboru muzejnictví.

(tz)
.

Připomeňte si atmosféru zahájení výstavy IMAGES FOR IMAGES, Artists for Tichy – Tichy for Artists v naší fotogalerii.

Nebyly nalezeny žádné obrázky

.

Zavřít menu