Člověk by řekl, že budovy školních a předškolních zařízení zejí v letních měsících prázdnotou. Opak je ovšem pravdou. Léto je ve většině z nich ve znamení příprav na následující školní rok. Výjimkou nejsou ani školy a školky, příspěvkové organizace města Kutná Hora. ………………………………………………………

Pojďme se podívat, co nového čeká na děti i pedagogy v zanedlouho začínajícím školním roce. Finančně nejnáročnější akcí bylo letos v létě zateplení MŠ Benešova. Vzhled fasády této školky a netěsnost oken byly dlouho předmětem kritiky. Firma Kutnohorská stavební zpracovala dokumentaci a město úspěšně požádalo o dotaci z Operačního programu životního prostředí. Práce byly zahájeny v květnu a na konci srpna se budova mohla pochlubit novým kabátem. Chtělo by se říci – i s podšívkou. Těsnící bílá okna, fasáda září do dálky,  v každém okně žaluzie… Ta trocha nepohodlí a strádání během stavby a veder stála za to, v zimě už nebudou děti muset sedět ve třídách v bundách a v létě se potit jako v peci. Během stavby byla zároveň provedena opatření proti zatékání dešťové vody do sklepních prostor. Celková cena díla činí 6 mil. korun.
Usilovně se pracovalo také v MŠ Sedlec, kde byla provedena izolace vzlínající spodní vody na vnější zdi do Zámecké ulice. Odkopání zeminy, odstranění kamenného obložení, odstranění omítky, instalace NOPO folie, následný zásyp a zhutnění zeminy a obnova dlažby s obložením stěny vyšly na 160 tis. korun. Změny čekají i MŠ Pohádka, byl zpracován projekt na rozšíření kapacity školky o 16 míst, nevyužitý půdní prostor bude přestavěn na další třídu včetně sociálního zařízení.
Z kutnohorských ZŠ pocítí patrně největší změnu žáci ZŠ Jana Palacha. V přízemí budovy vznikla nová školní družina o šesti učebnách a s vlastním vchodem. Na ZŠ T. G. Masaryka začala postupná výměna vnitřních dveří, byl navýšen počet sociálních zařízení podle požadavků hygienických norem. Školní družina ZŠ Kamenná stezka se přestěhovala, po kompletní rekonstrukci dvou tříd, do budovy školy. Novinkou je zde také kuchyňka, kterou má nyní k dispozici školní klub. Žižkovskou ZŠ zase čekala přes léto oprava povrchu vyplaveného dvora, nutné opravy a malování části prostor a v některých třídách přivítají žáky nové interaktivní tabule.
Mohli bychom ještě nějakou dobu pokračovat, podrobný výčet všech změn, které se v kutnohorských předškolních a školních zařízeních spravovaných městem v létě udály, by ovšem zabral mnohem více místa. Co říci závěrem? Snad jen popřát nejen dětem, ale i jejich učitelům a vychovatelům, úspěšný následující školní rok.

(jok)

.

Zavřít menu