Rytmus Kutná Hora, pracoviště organizace Rytmus Benešov, o.p.s., které již pět let pomáhá lidem se zdravotním postižením v zapojení do společnosti, rozšiřuje pole působení o službu Podpora samostatného bydlení. Cílem služby je podporovat lidi se zdravotním postižením v samostatném životě ve vlastním bydlení. ……………………………………………

Náplní je především podpora uživatele v dovednostech, které neumí či nezná a jsou k samostatnému životu potřeba. Rytmus nabízí při hledání a zařizování bytu, při hospodaření s penězi, při úklidu a udržování domácnosti, ale také například v mezilidských vztazích či při cestování.
„Každý uživatel má svého case manažera, se kterým plánuje, čeho by chtěl dosáhnout, jak by chtěl žít a jaké kroky jsou k naplnění jeho představy důležité. Ve službě pracují také asistenti, kteří uživateli poskytují potřebnou podporu v samostatném žití,“ přibližuje vedoucí pracoviště Zdeňka Bělohlávková.
Asistence v rámci služby je ze zákona zpoplatněna. Uživatel platí za 1 hodinu asistence 100 Kč. Služba je určena pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením ve věku 16 – 80 let. Podrobnější informace získáte na adrese Masarykova 598, na telefonu 327 312 307, na webových stránkách nebo na e-mailu kutnahora@rytmus.org.
„Zájemce o službu a jejich blízké zveme k návštěvě našeho pracoviště. Zodpovíme případné dotazy a pomůžeme při rozhodování, zda je tato služba pro zájemce vhodná. Služba samotná pak bude poskytována od 1. dubna letošního roku“, doplnila Zdeňka Bělohlávková.

(tz)

.

Zavřít menu