Lepší integraci cizinců do regionu přispívají jazykové kurzy

Centrum pro integraci cizinců, o.p.s. v rámci činnosti své kolínské pobočky poskytuje již od r. 2009 imigrantům z regionu Kolínsko, Kutnohorsko a Nymbursko bezplatné odborné sociální poradenství, zabývá se dobrovolnictvím a jazykovým vzděláváním cizinců. Od letošního ledna byl zahájen tříletý projekt nazvaný Náš společný kraj, který nabídku služeb centra rozšíří o další aktivity. Projekt je financovaný z prostředků Evropského sociálního fondu v rámci operačního programu Zaměstnanost. Reaguje na potřeby cizinců žijících v našem regionu a základním záměrem je podpořit jejich sociální začleňování do české společnosti.

Projekt se zabývá mapováním situace cizinců a spoluprací s partnery projektu týkající se plánování a nastavování nabídky služeb a příležitostí pro migranty, poskytováním kurzů českého jazyka a tzv. otevřených klubů, což jsou akce, jejichž záměrem je neformální setkávání Čechů s cizinci. Dále budou v rámci projektu organizovány informační semináře zaměřené zejména na pracovněprávní problematiku a také je v plánu vytvořit informační materiály pro nově příchozí migranty i pro místní zaměstnavatele.

Viditelnou aktivitou jsou kurzy češtiny

Cílem projektu je aktivní zapojení cizinců do společnosti, kterému napomůže zlepšení znalosti češtiny i seznámení se s obecnými pravidly naší společnosti a pravidly českého trhu práce. Dalším cílem je vytvoření lokální integrační strategie a podpora fungující sítě subjektů, jako jsou městské úřady, zaměstnavatelé, neziskové organizace, podporujících začleňování cizinců.

První viditelnou aktivitou tohoto projektu jsou jazykové kurzy češtiny, které od února probíhají v Kolíně a v Kutné Hoře. V Kutné Hoře se studenti na lekcích scházejí v prostorách městské knihovny. Zájem o výuku byl tak veliký, že jsme k původně plánovanému jednomu kurzu přidali ještě paralelní druhý. Kurzy budou probíhat do června a možnost bezplatné výuky stávajícím i novým studentům nabídneme opět od září, kdy bude zahájen podzimní semestr.

Koncem února proběhla v městské knihovně první akce Otevřeného klubu na téma Turecko a jeho kultura. Účastníky čekala interaktivní prezentace, která se týkala turecké kultury a tradic a součástí byla také ochutnávka tradičního čaje i dezertu. V dubnu se Otevřený klub přesunul do Kolína, kde proběhl fotografický workshop v ulicích.

Více informací a čerstvé novinky naleznete na našich webových stránkách http://www.cicpraha.org/ nebo na facebooku, případně nás můžete navštívit na pobočce v Zahradní ulici 46 v Kolíně nebo kontaktovat telefonicky (774 866 838) a emailem (kolin@cicpraha.org).

tisková zpráva