Podle průzkumu Teplárenského sdružení ČR zaplatí domácnosti od ledna letošního roku měsíčně o jednašedesát korun více než vloni. Jak je tomu v Kutné Hoře, tedy alespoň tam, kde jsou domácnosti zásobovány KH Tebis? Ptal jsem se jednatele společnosti Karla Koubského. …………………………………………

Jak hospodařila společnost KH TEBIS v minulém roce?
Naše společnost hospodařila v loňském roce s mírným ziskem (400 tis. Kč), a to i přesto, že prodeje tepla a tržby byly nižší než v roce předcházejícím. Důležitým faktorem bylo významné snížení mzdových nákladů (o 1 mil. Kč), kterého jsme dosáhli ve druhém pololetí roku 2012.

Uváděl jste, že letos snižujete cenu tepla. Platí Kutnohořané skutečně méně?
Ano, platí méně. Teplárenské sdružení ČR uskutečnilo v únoru letošního roku průzkum, podchyceno bylo 81 % trhu s dodávkou tepla pro byty, tedy 1,21 milionu domácností ve 122 městech a obcích. Z průzkumu vyplynulo, že proti loňsku domácnosti měsíčně zaplatí za teplo v průměru o 61,30 Kč více. Naše město je vzácnou výjimkou, domácnosti v Kutné Hoře platí od ledna za teplo průměrně o 75 korun měsíčně méně.

Dá se říci, že oproti průměrnému nárůstu cen tepla v ČR, ušetří naše domácnosti 136,- Kč měsíčně?
Ano, úspora je jednoznačná, a pokud srovnáme naše snížení ceny s obecným průměrným nárůstem cen tepla, rozdíl je skutečně sto třicet korun za měsíc. Někomu se to může zdát málo, ale v současné nelehké ekonomické situaci může být i takováto úspora velice důležitá, například máte hned pro jedno dítě na týden zaplacené obědy ve školní jídelně.

Udržíte tento trend i pro další období, nestane se, že v dalším roce teplo pro změnu zase zdražíte?
Tady je třeba říci, že cenu tepla si dodavatel „necucá z prstu“, cena tepelné energie je vypočtena a stanovena podle přesných pravidel a jednoznačné metodiky, je tzv. věcně usměrňovaná a také kontrolovaná ERÚ (Energetickým regulačním úřadem). Výsledná cena tepla závisí na tom, z čeho teplo vyrábíme, jaké další náklady jsou s tepelným hospodářstvím spojené a kolik tepla celkově prodáme. Jedním z hlavních cílů, když jsem se stal na konci dubna 2012 jednatelem společnosti, bylo snížit náklady a vytvořit tak podmínky pro snížení ceny tepla v Kutné Hoře a to se podařilo.

Přesto, je možné říct, jestli bude cena tepla v příštím roce vyšší nebo ne?
Pokud se EC Kutná Hora podaří na podzim 2013 přivést horkovod do kotelny Hlouška, bude cena tepla v roce 2014 jistě nižší, jinak ovšem budeme ještě i v roce 2014 odkázáni na spalování zemního plynu a bude záležet na tom, jak moc jeho cena poroste. Osobně si myslím a odhaduji, že se nám podaří cenu tepla v roce 2014 nezvyšovat, doufám tedy v opačný vývoj.

Zmínil jste výstavbu horkovodu z ČKD do kotelny Hlouška, víme, že Tebis bude stavět další horkovod mezi oblastmi Hlouška a Špiší, omezí výstavba dodávky tepla?
Vlastní stavba přivaděče z ČKD na Hloušku, kterou investuje EC, provoz neomezí. Propojení okrsků Hlouška – Šipší, které investuje město, vyvolá několikadenní přerušení dodávky tepla. Naše odběratele budeme s dostatečným předstihem informovat a již nyní je žádám o pochopení, musíme to udělat. Rok 2013 je totiž pro budoucnost soustavy zásobování teplem v Kutné Hoře naprosto klíčový. Po mnoha letech váhání, neshod, pokusů a nejistot se daří společně Městu Kutná Hora a společnosti KH TEBIS s.r.o. vytvořit podmínky pro udržitelný rozvoj celého tepelného hospodářství v Kutné Hoře. Vyžaduje to samozřejmě enormní úsilí a velké pracovní nasazení všech zúčastněných, ale cíl je blízko. Dovolte mi ještě na tomto místě poděkovat za podporu a spolupráci Dozorčí radě společnosti KH TEBIS s.r.o., Radě města Kutná Hora i členům zastupitelstva města a v neposlední řadě také pracovníkům Odboru investic. Vypadá to, že společně dokážeme to, o čem v jiných městech jenom sní.

(jok)

.

Zavřít menu