Budova malínské sokolovny bude znovu sloužit veřejnosti. Po náročné rekonstrukci se otevře kulturně-sportovní zařízení na konci letošních prázdnin. Poprvé si bude moci veřejnost prohlédnout sokolovnu v sobotu 31. srpna od 14. do 16. hodin, na neděli 1. září naplánovala TJ Sokol Malín Rozloučení s prázdninami. ………………………………….

Objekt sokolovny byl rozšířen dvoupodlažní přístavbou, z původní stavby zůstalo pouze obvodové zdivo a základní střešní vazníky. Po rekonstrukci umožňuje hlavní sál různé tělovýchovné aktivity od fotbálku, odbíjené, badmintonu, florbalu až třeba po aerobik. Zázemí naleznou sportovci v moderních šatnách se sociálním zařízením. Integrální součástí je i vybavená posilovna. V hlavním prostoru je instalováno topení s pravidelnou výměnou vzduchu. Pro návštěvníky s mimosportovními zájmy je k dispozici několik kluboven a pobočka městské knihovny. Bude-li se konat společenská zábava, stačí odstranit vnitřní ochrannou mříž prosklených dveří do sálu a ples může začít. K dispozici je i široké přísálí určené pro občerstvení. Krásný prostor umožní i pořádání menších kulturních vystoupení, pro která dnes sál s kapacitou 100 – 150 diváků  Kutné Hoře chybí. Součástí kultivace celého území je zámková dlažba v okolí stavby a rekonstrukce části zdevastované ulice u Beránky. Náklady celého projektu včetně vnitřního vybavení objektu činily 16,7 mil.Kč. Na základě úspěšné žádosti o finanční podporu z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy na projekt  „Víceúčelové kulturně sportovní zařízení v Malíně“,  CZ.1.15/3.2.00/65.01342, byla poskytnuta dotace ve výši 12 mil Kč.

(red)

loga

 

.

Sokol Malín

 

.

Zavřít menu