Mezinárodní studentská konference Demokracie versus extremismus – Principy všedního hrdinství proběhne 4. – 6. října 2013 v GASK v Kutné Hoře. Na slavnostním zahájení v pátek 4. října 2013 v 10:00 promluví také starostové hostitelské Kutné Hory Ivo Šanc a sousedního Kolína Vít Rakušan, kteří nad konferencí převzali záštitu.

Na druhý den jednání připadne 77. výročí narození Václava Havla, kterého zde organizátoři připomenou nejen jako bývalého prezidenta, ale zejména jako dřívějšího disidenta, kritika předlistopadového režimu, obránce politických vězňů a spoluzakladatele občanské iniciativy za dodržování lidských práv Charta 77. Konference je věnovaná také památce hudebníka, básníka a spisovatele Filipa Topola, který od raného mládí neuhýbal od svých principů.
Klíčovými pojmy konference budou demokracie – extremismus – totalita – lidská práva. Sjednocujícím motivem je důraz na principy aktivního občanství, pojatého jako „všední hrdinství“. Téměř šedesát studentů středních škol z ČR, Slovenska a několika dalších zemí se zúčastní přednášek, diskusí a workshopů vedených lektory projektu a hosty konference. Budou mezi nimi historik Ivo Cerman, aktivistka herečka Ivanka Mariposa Čonková, redaktor vzdělávacího portálu Moderní dějiny.cz Jiří Hruška, politolog Jan Charvát, speciální pedagožka Národního institutu pro vzdělávání Adéla Zelenda Kupcová, Vít Lesák a Filip Pospíšil z Agentury pro sociální začleňování, Ondřej Matějka a Lenka Šmídtová z občanského sdružení Antikomplex, a v neposlední řadě bývalá ministryně pro lidská práva Džamila Stehlíková generální tajemník Mezinárodní asociace pro interkulturní vzdělávání a Mezinárodní ředitel pro vzdělávání učitelů a rozvoj studijních programů v Anne Frank House Amsterdam Barry van Driel .

Konferenci pořádá občanské sdružení Asi-milovaní v rámci vzdělávacího projektu „Hrozby extremismu / Příležitosti demokracie – výchova k aktivnímu občanství“, podpořeného ze Strukturálních fondů EU a rozpočtu ČR prostřednictvím OP VK MŠMT. Občanské sdružení Asi-milovaní se činností svých členů a jimi rozvíjených aktivit snaží rozvíjet zejména v mladých lidech pocit občanské odpovědnosti, uvědomění si svých možností volby, odpovědnosti za její důsledky, i možností a schopností změnit stávající skutečnost. Podrobné informace o konferenci najdete ZDE.

(tz)

.

Zavřít menu