10. a 11. října se v Kutné Hoře uskuteční mezinárodní workshop zaměřený na přenos zkušeností v oblasti podpory místní zaměstnanosti ze zahraničí do České republiky. Setkání se zúčastní 10 měst z Ústeckého, Středočeského a Moravskoslezského kraje a zástupci sociálních podniků z Rakouska, Nizozemska a z polské Brzeziny.

„Pro účastníky jsme připravili velmi pestrý program. Jeho součástí bude několik přednášek, kulatý stůl s českými sociálními podnikateli, představení výsledků průzkumu v oblasti místní zaměstnanosti v zapojených městech, ale také návštěva kutnohorského sociálního podniku Eko-ano s.r.o.,“ říká Otto Mertens ze společnosti MEPCO, která workshop organizuje.

Sociálně odpovědné municipality
V průběhu setkání se česká města a neziskové organizace seznámí s nástroji na podporu zaměstnanosti, které jsou v zahraničí běžně používané a významnou měrou přispívají ke snižování nezaměstnanosti na místní úrovni. Konkrétně se jedná podporu sociálního podnikání a sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek. Tento workshop je součástí dvouletého projektu Sociálně odpovědné municipality (2020). Jeho hlavním cílem je představit zástupcům českých měst s vysokou mírou nezaměstnanosti přístupy a řešení, která využívají jejich kolegové v zahraničí a vytipovanou dobrou praxi aplikovat na místní podmínky v České republice.
„Finálním výstupem projektu pak budou podrobné projektové záměry jednotlivých měst na vytvoření sociálního podniku, které mohou být dále rozpracovány a využity v rámci Operačního programu Zaměstnanost v novém programovacím období EU po roce 2014,“ dodává Mertens.

(tz)

Zprávu o červnové stáži v rakouském Grazu najdete ZDE.

.

Zavřít menu