Pravidelné setkání starostů regionu ORP Kutná Hora a členů MAS Lípa pro venkov ve Zbraslavicích navštívila v polovině října na pozvání kutnohorského místostarosty Josefa Viktory ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová. Program setkání se točil především okolo možností čerpání dotací.

.
Ministryně Šlechtová v hlavním bodu programu představila integrovaný regionální operační program.
„Paní ministryně mimo jiné přiblížila možnosti získání dotací na místní komunikace či podporu obnovy sakrálních památek a další podpory. Zároveň zdůraznila, jak je pro ni přínosné zúčastnit se podobných setkání a vzájemně si probrat a diskutovat o problémech přímo se starosty  a zástupci obcí,“ uvedl místostarosta Josef Viktora.
Kromě přímých projektů lze z ROP na území MAS v rámci komunitě vedeného místního rozvoje získat až 73 mil. Kč na investiční projekty týkající se školství, sociálních služeb, integrovaného záchranného systému a památek. Úkolem zúčastněných bylo následně nasměrovat tuto alokaci do jednotlivých prioritních os. Výsledkem jednání byl kompromis, kterým bylo nasměrováno 24 mil. pro MŠ a ZŠ, 12 mil. na požární zbrojnice a vybavení jednotek JPO 3, 9 mil. pro národní kulturní památky a zbytek ve výši 28 mil. na komunitní centra poskytující sociální služby.
V programu se dále řešily možnosti čerpání dotací z Programu rozvoje venkova, se kterými starosty seznámila Ing. Ludmila Hejdánková z regionálního pracoviště SZIF v Kutné Hoře. V tomto programu však pro obce zbyla pouze možnost obnovy lesních cest a pořízení lesní techniky, na něž bude možno přes MAS vyčerpat cca 6 mil. Kč. Další prostředky jsou pak určeny zemědělcům a také na rozvoj nezemědělského podnikání zejména pro malé venkovské firmy.
Na setkání se také řešila možnost vzniku centra společných služeb při některém z existujících svazků obcí, jehož služby by mohly využívat zejména ty nejmenší obce v regionu. Financování centra a případnou finanční spoluúčast obcí představila na jednání Mgr. Silvia Doušová, koordinátorka projektu meziobecní spolupráce. Posledním bodem programu byly Místní akční plány vzdělávání. Problematiku představil manažer MAS Mgr. Radek Tvrdík.
V rámci projektu, který by měl probíhat následující dva roky by si základní a mateřské školy v regionu měly možnost nárokovat a prosadit své potřeby rozvoje a to jak po stránce investic financovaných z IROP, tak po stránce vzdělávacích programů podporovaných z OP VVV. Podmínkou realizace celého projektu je zapojení 70 % ZŠ a MŠ v území a také získání souhlasu jejich zřizovatelů. Na rámci MAS by se měly realizovat dva projekty – jeden na území ORP Kutná Hora, druhý na Čáslavsku.

(tz)

.

Zavřít menu