Studenti z Gymnázia Jiřího Ortena v Kutné Hoře pod vedením lektorů neziskové organizace Agora Central Europe nahlédli v rámci projektu Studentská simulace komunální politiky pod pokličku práce zastupitelů a 3. listopadu si v Rytířském sále Vlašského dvora sami jejich křesla také vyzkoušeli.

.
Cílem projektu Studentská simulace komunální politiky je zvýšit zájem studentů o komunální politiku a problémy jejich města. Reálná zkušenost s tím, jak se komunální politika tvoří, se pozitivně promítá do většího odhodlání a motivace mladých lidí zapojovat se do skutečného dění a rozhodování v obci.
Během několikadenního programu si studenti nejprve ujasnili pozici komunální politiky v demokratickém systému ČR a utřídili si možnosti, jak se občané mohou podílet na řešení lokálních problémů. Nedílnou součástí projektu byla pak návštěva skutečného jednání zastupitelstva, kterou gymnazisté absolvovali 27. října.
Samotné jednání studentského simulovaného zastupitelstva kopíruje v co největší míře jednání zastupitelstva daného města, i proto se po dohodě s kutnohorskou radnicí uskutečnilo v Rytířském sále Vlašského dvora, tedy v prostorách, kde skutečné zastupitelstvo jedná. Jednání se zúčastnili i místostarostové Zuzana Moravčíková a Josef Viktora spolu s radními Radimem Fedorovičem a Zdeňkem Hadrovským i zastupitelé Jozef Králik, Milan Krčík, Ivo Šanc a Václav Veselý .
„Rádi jsme organizátorům projektu vyšli vstříc, osobně považuji rozšíření povědomí o komunální politice zejména mezi mladými lidmi za velmi užitečné pro celou naši společnost. Bylo příjemné sledovat, s jakou vážností a zápalem se studenti pustili do práce“ poznamenala Zuzana Moravčíková, která se ujala řízení jednání studentského zastupitelstva.
Svým zaměřením projekt simulace komunální politiky nejen rozvíjí občanské kompetence studentů, ale navazuje i na Rámcový vzdělávací program pro gymnázia a interaktivní formou naplňuje některé očekávané výstupy v rámci vzdělávací oblasti Občan ve státě (v rámci vzdělávacího oboru Občanský a společenskovědní základ).

(jok)

.

Nebyly nalezeny žádné obrázky

.

.

Zavřít menu