První místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Jaroslava Jermanová (ANO) navštívila ve čtvrtek 7. dubna Kutnou Horu. Její první kroky vedly do Vlašského dvora, kde se setkala s vedením kutnohorské radnice.

V kanceláři starosty Kutné Hory Martina Starého (Kutnohorská změna) se během hodinové diskuze probírala nejrůznější témata od uvažované výstavby sportovní haly, přes podporu turistického ruchu, až po problémy s arzenem na Kaňku.

„Ráda domluvím vedení města schůzku s panem ministrem životního prostředí,“ reagovala na problémy týkající se arzenu na Kaňku Jaroslava Jermanová. „Zajímavým tématem je také turistika. Sama jsem z Benešova, kde máme podobný problém jako v Kutné Hoře. Turisté sice jezdí na Konopiště, ale do Benešova nezavítají a region z toho nemůže profitovat,“ popisovala Jermanová. „Turismus je obor, ve kterém je obrovský prostor pro zlepšovaní se. Ve středních Čechách to platí dvojnásob,“ zdůraznila.

Po jednání na kutnohorské radnici čekal na první místopředsedkyni Poslanecké sněmovny ČR nabitý program. Zavítala do podniku Philip Morris, následovalo setkání se studenty, seniory a občany.

(red)

Zavřít menu