Motoristé pozor, na křižovatce ulic Starokolínská, Mincovní a Na Obci v Malíně dojde v příštích dnech ke změně přednosti v jízdě

Po rekonstrukci povrchu křižovatky v Malíně u bývalé pošty dojde v příštích dnech ke změně přednosti v jízdě. Přínosem bude zvýšení bezpečnosti.

Jak konstatoval Dobroslav Vepřek z technického oddělení Městského úřadu Kutná Hora, rekonstrukci povrchu vozovky křižovatky provedla na četná přání malínských obyvatel, osadního výboru Malín a radního Josefa Krause krajská správa a údržba silnic, která byla investorem prací. Město se na nákladech také podílelo, protože oprava byla částečně prováděna i na místních komunikacích, které jsou v majetku města.

V minulém týdnu bylo pro urychlení celé akce provedeno vyznačení vodorovného značení, které tam v minulosti chybělo. „Toto vodorovné značení nijak prozatím nemění stávající stav přednosti v jízdě, k tomu samozřejmě dojde až po vydání rozhodnutí odboru dopravy ve věci této změny místní úpravy dopravního provozu. Po instalaci svislých dopravních značek, včetně těch, které před křižovatkou upozorní na změnu dopravního provozu, dojde nejspíše již v tomto týdnu,“ konstatoval v pondělí 9. listopadu Dobroslav Vepřek. Změnou přednosti v jízdě by mělo dojít ke zvýšení bezpečnosti dopravního provozu této křižovatky. „Za vzniklé problémy a pozdržení celé akce se především obyvatelům Malína omlouváme,“ dodal Dobroslav Vepřek.

pra, foto: jk

 

 

Zavřít menu