Stáj Rozárka má opět mistry ČR v paradrezúře

Třináctiletá paradrezurní jezdkyně Terezka Dubcová, která od loňského roku trénuje a závodí za Stáj Rozárka, obhájila letos v říjnu  prvenství z MČR v Olomouci na Finále paraderzurního poháru v kategorii nezařazených jezdců. Stáj Rozárka sídlí v obci Bykáň u Kutné Hory a již 14 let se věnuje hiporehabilitaci. Více informací o úspěchu Terezky i dalších paradrezurních jezdců ze stáje Rozárka je uvedeno níže v článku Lenky Procházkové. Všem gratulujeme a přejeme hodně dalších úspěchů.

Terezka je třináctiletá slečna, která má Apertův syndrom a k tomu mnoho spojených problémů – poruchu soustředěnosti a rovnováhy a citlivosti prstů na rukou. Terezka už jako malá začala docházet do Stáje Rozárka na hipoterapie.  I díky hipoterapiím se velmi lepšil její zdravotní stav a proto se mohla začít věnovat paradrezuře již ve svých šesti letech. Začínala na poníkovi Raráškovi, později jezdila na větším fjordském valachovi Finnovi a nakonec přesedla na velkého koně jménem Erin.

Mon Aer (Erin) je čtrnáctiletý valach českého teplokrevníka, kterého od jeho zhruba 6-ti let připravuji právě pro paradrezuru. V  šesti letech se poprvé zúčastnil svého prvního paradrezurního soustředění s Lukášem Hnátem, vozíčkářem po dětské mozkové obrně. Proto byli zařazeni do krokových soutěžích GRADE I. Lukáš s Erinem dosáhli v paradrezuře mnoho úspěšných umístění nejen doma, ale i v zahraničí na závodech v Itálii a v Rakousku, kam byli vysláni Českou jezdeckou federací. Lukáš díky studiím přestal v roce 2018 aktivně závodit a ježdění se od té doby věnuje pouze příležitostně.

V roce 2019 se mě paní Dubcová přišla zeptat, zda by mohla Terezka začít jezdit na Erinovi, který byl připraven pro hendikepovaného jezdce, jen zrovna žádného neměl. Rozhodli jsme se to zkusit. Od té doby uplynulo mnoho tréninků, příprav a pár hobby drezurních závodů. Když Terezka i mezi zdravými jezdci v hobby drezurách dokázala zvítězit, tak jsme se na konci zimy roku 2019 začali soustředit na paradrezurní úlohy.

Začátek roku 2020 byl pro sportování velmi náročný. Díky vládním nařízením ohledně koronaviru byly zrušeny závody i tréninky a nikdo nevěděl, co bude dál. Po této neplánované pauze jsme vyrazili na první možné paradrezurní závody, kde byli Terezka s Erinem velkým překvapením a sklidili nemalé ohlasy. Terezku málem nikdo nepoznal, kromě toho, že vyrostla, měla úplně jiný sed, jiné pomůcky, jiné předvedení úloh a díky tomu se zařadila mezi nejlepší čtyřku paradrezúrních jezdců!

I když bylo závodů letos velmi málo, podařilo se jí částečně zbavit velké nervozity, která většinu jezdců na závodech provází a podařilo se jí dostat na MČR v drezuře a paradrezuře ČR do Olomouce. Toto mistrovství se konalo 9. – 13. 9. 2020 v  areálu Equine Sport Center Olomouc. Paradrezurní jezdci byli rozděleni do dvou skupin na jezdce „MČR para GRADE I. – V.“ a jezdce „MČR PARA nezařazení jezdci“. Zařazení jezdci jezdí každý úlohy ve svém Gradu, do kterého byli zařazeni klasifikátorem. Nezařazení jezdci pak plní úlohy Grade nižší, než do kterého Gradu byli zařazeni, protože na tom nejsou jezdecky zatím tak dobře, aby zvládali těžší cviky. Terezka patří do skupiny Nezařazených, klasifikátorkou byla zařazena do Grade V., ale soutěžila v Grade III. Mistrovská soutěž byla tříkolová, v prvním kole Terezka získala 65,49%, v druhém 66,863% a v posledním kole Freestyle získala skvělých 70,523%. S náskokem 6,641% zvítězila v kategorii nezařazených jezdců!

Díky tomuto rozdělení na MČR (zařazení a nezařazení paradrezurní jezdci) máme v Čechách v paradrezuře dva mistry ČR. V zařazených je to Vladimír Votřel s kobylkou Lilií a v nezařazených jezdcích je mistryní čtrnáctiletá Terezka Dubcová s koněm Mon Aer ze Stáje Rozárka, z. s.

Po malé pauze po mistrovských soutěžích v Olomouci se paradrezurní jezdci a koně sešli 2. -4. 10 2020 v Hradišťku u Sadské na Finále paradrezúrního poháru. Soutěž byla opět tříkolová s úlohami jednotlivých Gradů: Individual Test, Team Test a Freestyle a byla rozdělena mezi jezdce zařazené do svých Gradů a pro jezdce nezařazené tzv. „Novice“. První den se jely soutěže Individual Test, kde Terezka s Erinem překvapila velmi pěkným předvedením úlohy za 68,751% a v celkovém pořadí se umístila na prvním místě. Druhý den při Team Testu získala 68,677% a opět prvenství. Poslední den byly na řadě úlohy na hudbu Freestyle Testy, kde Terezka své prvenství potvrdila výsledkem 73,500%. Terezka Dubcová s koněm Mon Aer, soutěžící za Stáj Rozáku, z. s., obhájila své prvenství z MČR v Olomouci i na Finále paradrezurního poháru a to s průměrnou známkou 70,334% v kategorii „Novice“ – nezařazených jezdců.

Pro Terezku Dubcovou a celý její tým ze Stáje Rozárka je tento úspěch velkou odměnou a motivací do práce na příští rok. Zároveň gratulujeme všem paradrezúrním jezdcům za jejich úspěchy a doufáme, že se potkáme na závodech i v příštím roce.

Za kolektiv Stáje Rozárka Lenka Procházková

Zavřít menu