S odvoláním na výsledek průzkumu mostu v Kutné Hoře – Malíně dochází k dalšímu snížení hodnot povoleného zatížení.  Dle zjištění odboru dopravy a silničního hospodářství se změna nedotkne malého autobusu zajišťujícího MHD a jízdní řád zůstane v platnosti. ……………………………………………………………..

„S odvoláním na výsledek stavebně – technického průzkumu mostu 2-013 v Kutné Hoře – Malíně a výsledků statického přepočtu vychází normální zatížitelnost na hodnotu 5,9 t, výhradní zatížitelnost v hodnotě 8,7 t a zatížení na nápravu je povoleno v hodnotě 4,2 t,“ informoval oblastní cestmistr Zdeněk Mečíř.

Na místě by měly být neprodleně osazeny dopravní značky B13 s výše uvedenými hodnotami.

 (jok)

.

Zavřít menu