HZS Stč. kraje, územní odbor Kutná Hora děkuje všem dárcům, kteří poskytli materiální humanitární pomoc pro regiony postižené povodní, a zároveň oznamuje, že ukončí  činnost materiálního humanitního místa ve středu dne 19. 6. 2013 v 18,00 hodin. …………………………………………………………..

Materiální pomoc ze sbírky okresu Kutná Hora byla odeslána dne 10. 6. 2013 Centru humanitární pomoci ve Štěchovicích, dne 13. 6. 2013 Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Mělník, humanitární pomoc Obecnímu úřadu Hořín bude odeslána dne 14. 6. 2013.

Odesílání materiální pomoci se realizuje po dohodě s Krizovým štábem Středočeského kraje
na základě požadavků obcí postižených povodní.

Po termínu ukončení činnosti humanitárního místa u HZS je možné předat materiální pomoc Českému červenému kříži, Benešova 149, Kutná Hora (tel. 327 512 655) v pracovní dny v době od 7,00 do 15,00 hodin.

plk. Ing. Jiří Pokorný, ředitel územního odboru

Zavřít menu