Kostel sv. Jakuba si svého patrona připomněl víkendovou oslavou svátku sv. Jakuba ve dnech 21. – 23. července 2017. Středem pozornosti byl v neděli nový zvon Jakub Maria, který byl odlit v květnu tohoto roku a bude poprvé k vidění při této slavnosti.  Jeho požehnání bylo vrcholným bodem programu.

Sváteční neděle začala nedělní mší svatou, kterou celebroval královéhradecký biskup Mons. Jan Vokál, po ní následovalo žehnání zvonu Jakub Maria a průvod městem s novým zvonem. Účastníci oslavy si dále mohli vybrat z bohatého programu pro děti i dospělé: hudební posezení pod lípou s bohatým občerstvením, loutkový ateliér nejen pro děti, pohádka Treperenda v podání Divadla Studna, výstava o kutnohorských zvonech a zvonařích v sále arciděkanství a přednáška zvonaře Petra Rudolfa Manouška o odlévání zvonů.Zvon Jakub Maria mohou zájemci vidět na nádvoří Vlašského dvora až do poloviny října.

Kostel sv. Jakuba se svou vysokou věží je nejstarším chrámem v Kutné Hoře a je svědkem kulturních, historických i životních událostí kutnohořanů již dlouhá staletí, a to jak radostných, tak bolestných. Jednou ze smutných chvil bylo zrekvírování posledního zvonu z věže farního kostela v roce 1942, od té doby se věž odmlčela. V roce 2016 v závěru stavebních oprav věží kostela sv. Jakuba farnost vyhlásila veřejnou sbírku „Zvon pro Jakuba“ na pořízení nového zvonu pro tento krásný chrám. Během patnácti měsíců se podařilo vybrat více než 3 milióny korun.

Letos na začátku května odlil zvonař Petr Rudolf Manoušek nový zvon ve zvonařské dílně v holandském Astenu. Zvon Jakub Maria požehnaný při Oslavě svátku sv. Jakuba bude vystaven v nádvoří Vlašského dvora až do 7. října, kdy se historickou metodou vyzvedne do věže farního kostela, aby se poprvé rozezněl 15. října, ve výroční den posvěcení tohoto kostela.

(red)

Zavřít menu