Martin na bílém koni je symbolem první sněhové nadílky a představitelem krásných lidských hodnot jako je láska k bližnímu, schopnost rozdělit se o málo, které mám. Je také symbolem hledání a následování pravdy, kterou sv. Martin nalezl v Ježíši Kristu.

.
Tyto hodnoty a tradice si připomeneme i letos na svátek sv. Martina, tedy ve středu 11. 11. v 17 hodin, kdy se svatomartinský průvod vydá od arciděkanství (Jakubská 1) směrem k chrámu sv. Barbory. Sv. Martin šel za svým „Světlem“, které si v průvodu připomeneme rozsvícenými lampiony. Svatomartinskou legendu si pro nás připraví žáci dramatického oboru ZUŠ v Kutné Hoře. V chrámu sv. Barbory naše kroky povedou k obrazu sv. Martina, který se zde nachází. Budeme moci prožít mystérium této nádherné katedrály za doprovodu varhanní hudby. Děti si na závěr odnesou malá sladká překvapení. Do průvodu vás srdečně zve hlavní organizátor Římskokatolická farnost – arciděkanství Kutná Hora za podpory Města Kutná Hora a Oblastní charity v Kutné Hoře.

Marie Slavotínková

.

Zavřít menu