Tomáš Pilc, radní a člen dozorčí rady společnosti MVE PLUS, přináší ve svém článku novou myšlenku úspor peněz občanů v oblasti svozu odpadů.

 

„Problematice odpadového hospodářství se věnuji více než 20 let ve firmách PILC ODPADY (1996–2008) a TP METAL (2008 až dosud). Po prostudování současného systému nakládání s odpady v Kutné Hoře jsem došel k závěru, že změny, které navrhuji, ušetří městu nemalé finanční prostředky.

V současné době provozují odpadové hospodářství v Kutné Hoře dvě společnosti: MVE PLUS a Technické služby Kutná Hora. MVE PLUS provozuje svoz odpadu a sběrový dvůr. Technické služby zajišťují svoz skla, podzemních kontejnerů, malých košů a sběr bioodpadu. Tento stav je značně nekoncepční a neefektivní. V prvním kroku navrhuji vysoutěžit provozovatele sběrového dvoru. Aktuálně platí město MVE PLUS smluvních 127 500 korun měsíčně. Dle mého průzkumu by se tato částka měla pohybovat do 70 000 korun za měsíc. Roční úspora by tedy byla 690 000 korun.

Ve druhém kroku je třeba znovu vysoutěžit svoz odpadů pro Kutnou Horu. Odpadové hospodářství se vyvíjí a to, co bylo dříve odpadem, dnes není a lze to zhodnotit. Toto výběrové řízení by mělo být vyhlašováno každé dva roky. Finanční přínos pro Kutnou Horu odhaduji na 800 000 korun ročně. Ve třetím kroku je třeba sloučit odpady do firmy Technické služby Kutná Hora a zamyslet se nad existencí firmy MVE PLUS, v níž Kutná Hora vlastní 50% podíl a město Čáslav také 50% podíl.

Umím si představit, že by šlo vytvořit z MVE PLUS servisní společnost pro Kutnou Horu. Dnes provozuje MVE PLUS zimní stadion, psí útulek a bylo by jistě možné přidat v budoucnu sportovní halu, atletické hřiště, fotbalový stadion a jednou třeba i plavecký bazén. Pro ušetřené peníze by se jistě smysluplné využití ve prospěch občanů města našlo. Potřeb je stále mnoho, peněz málo.“

 

Tomáš Pilc, zastupitel a člen rady města

Zavřít menu