Nová turistická poznávací stezka provede návštěvníky po kutnohorských kapličkách

Po drobných památkách Kutné Hory  – kapličkách, provede návštěvníky nová turistická poznávací trasa s názvem Kapličky na stříbrné stezce. Její slavnostní otevření se konalo v sobotu 8. června u kapličky Panny Marie ve Štefánikově ulici. Stezka je vhodná pro pěší i cykloturisty.

Zájemci mají možnost blíže se seznámit s drobnými stavbami, které přestože mají cennou kulturně historickou a architektonickou hodnotu, stojí poněkud ve stínu kutnohorských katedrál. Vnitřní okruh poznávací stezky propojuje devět kapliček. Od nich se pak lze vydat hvězdicově ke zbývajícím objektům v okrajových částech města.

„Na území Kutné Hory je osmnáct kapliček, což je na poměrně nevelké území opravdu nevídaný počet,“ uvedl Slavomil Janov, spoluautor projektu s tím, že hlavní iniciátorkou byla Hana Kaprálková,  emeritní místonáčelnice kmene dospělých Junáka. Organizátory projektu, který podpořilo město Kutná Hora, jsou  členové klubu dospělých skautů a skautek z Kutné Hory a Prahy.

Slavnostního přestřižení pásky se ujali Hana Kaprálková a Josef Viktora (ANO), starosta Kutné Hory. O hudební zpestření se zasloužil  Brass Ansambl GB kapelníka Jaroslava Vokolka.

Ještě předtím, než se účastníci vydali na komentovanou prohlídku vnitřního okruhu stezky, na trasu zhruba čtyři kilometry, Slavomil Janov vysvětlil důvod, proč jsou maskotem akce Rychlé šípy. „Jaroslav Foglar měl ke Kutné Hoře vřelý vztah. Jeho maminka pocházela z Kácova na Kutnohorsku, pracovala ve výletní restauraci Modrý kříž v Kutné Hoře.  Právě tam se seznámila s otcem Jaroslava Foglara, který do města přijel jako obchodník s uhlím,“ řekl Slavomil Janov a dodal, že Jaroslav Foglar na Kutnou Horu velice rád vzpomínal.

Po občerstvení vodou z pramene sv. Vojtěcha se účastníci slavnostního otevření stezky vydali  na komentovanou prohlídku nové stezky s Hanou Kaprálkovou.

Druhou zastávkou byla kaplička u Nové silnice. V roce 2013 ji na vlastní náklady za pomoci svých přátel znovu postavil Pavel Štorek. Před mnoha lety, v době, kdy působil jako správce kláštera Voršilek, objevil v hromadách sutin prorostlých kořeny akátů opracovaný kamenný kvádr, rozlomenou břidličnou cedulku s letopočtem 1880 a části sochy Krista. Od té doby snil o tom, že jednou kapličku obnoví. To se mu podařilo. Postavil ji i na počest svého tatínka. V mládí ho doprovázel a pomáhal mu znovu stavět kapičky v polích, které byly strhávány při kolektivizaci zemědělství k zemi.

Kapličky na stříbrné stezce jsou součástí celosvětového programu Mezinárodního společenství dospělých skautů, zaměřeného na práci pro společnost. Podrobné informace o celé stezce a jednotlivých kapličkách naleznou zájemci na https://kaplicky.skauting.cz

pra

Zavřít menu