Cyklostezka Vrchlice nabídne i místo k relaxaci a odpočinku
Foto: pra

Cyklostezka Vrchlice, která je součástí projektu Podpora cyklodopravy v Kutné Hoře,  propojí historické centrum města s katedrálou v Sedlci. Na trase lemující tok říčky Vrchlice nabídne i místo k relaxaci a odpočinku.

Cyklostezka Vrchlice řeší trasu o délce zhruba 1,5 kilometru od mostu v Čáslavské ulici až k železniční zastávce Sedlec. Kopíruje stávající cestu kolem toku Vrchlice. Podle slov architekta Martina Kremly z odboru investic Městského úřadu Kutná Hora by stezka měla být zejména alternativou k motorové dopravě pro cestu ze Sedlce do centra města, která vede po frekventovaných komunikacích. Rovněž ale i pobytovou lokalitou a turistickou stezkou využívanou nejen obyvateli sídliště Hlouška. „V centru města bude „Vrchlice“ navazovat na evropskou cyklotrasu EV4 a dále na další cesty údolím Vrchlice. Přes Sedlec bude stezka „Vrchlice“ propojena po místních komunikacích s již  realizovanou stezkou Sedlec-Kaňk,“ konstatoval Martin Kremla s tím, že z prostorových důvodů není možné v Sedlci vybudovat samostatnou cyklostezku a prostor pro cyklisty bude vyznačen pouze vodorovným dopravním značením. „Snahou architektů bylo více zpřístupnit a zdůraznit kvality stávajícího přírodního prostředí uvnitř města při minimálních zásazích,“ zdůraznil Martin Kremla.

Stezka bude po většinu své délky dělena na část pro pěší a část pro cyklisty. Povrch stezek bude v části z přírodního povrchu a to z důvodu ochrany vzrostlých stromů. V tomto úseku se stezka klikatí mezi stávajícími stromy a musí se jim vyhnout a přizpůsobit dnešnímu terénu. Úsek v délce 700m od přejezdu u KH Tebis k železniční zastávce Sedlec bude s asfaltovým povrchem a povede přímo podél železniční tratě.

Součástí záměru stezky „Vrchlice“ jsou i úpravy lokality, které by měly umožnit její komfortnější a intenzivnější využití. Kromě stavby vlastních cest je to zejména nové veřejné osvětlení, pobytová mola rozmístěná u břehu řeky a atypické lavičky odkazující na jméno Vrchlice. Paralelně se záměrem stezky by měla být osazena nová lávka přes Vrchlici propojující stezku s ulicí Potoční. Rovněž je ze strany SŽDC přislíbeno lepší zpřístupnění plánované stezky přes v současnosti nevyhovující přechody železniční tratě.

„Stezka je vedena po pozemcích města Kutná Hora a z části po pozemcích SŽDC a Povodí Labe. Bez dohody a smluv s těmito organizacemi by se nepodařilo záměr stezky připravit a zrealizovat,“ konstatoval Martin Kremla.

Předpokládané projektové náklady jsou kolem 12 milionů korun, z toho 6 milionů je dotace z IROP, kterou se podařilo získat. V současnosti se připravuje dokumentace pro provedení stavby, která by měla být připravena do léta. Následovat bude výběrové řízení na dodavatele stavby. Po jeho skončení a podpisu smlouvy bude stavba zahájena. Zda to bude ještě v roce 2019, bude podle slov Martina Kremly jasné po ukončení výběrového řízení.

Projekt Podpora cyklodopravy v Kutné Hoře je souborem tří vzájemně provázaných projektů. Po dokončení stavby stezky pro chodce a cyklisty Sedlec – Kaňk rada města koncem března schválila vypracování projektové dokumentace na cyklostezku „Vrchlice“. Autorem projektu cyklostezka Vrchlice je atelier under construction architects.

Monika Pravdová

 

Zavřít menu