Pečovatelská služba Kutná Hora – příspěvková organizace, zakoupila pro možnost zkvalitnění péče o své klienty mobilní zvedák Oxford Advance a 2 speciálně upravené závěsy. Zvedák umožní bezpečnější a komfortnější přesun a manipulaci s klienty, zejména s těmi, kteří jsou trvale upoutání na invalidní vozík nebo na lůžko.

Zakoupené zařízení pomůže pracovníkům Pečovatelské služby Kutná Hora při osobní hygieně klientů ve střediscích osobní hygieny i v domácnostech. Může být využito také při nácviku chůze klientů, nebo i v jiných situacích, např. pokud klient upadne a bude potřebovat pomoct zvednout.

Zvedák byl představen klientům Pečovatelské služby Kutná Hora dne 13.3.2013 ve společenské místnosti Domu s pečovatelskou službou. Prezentace se účastnila i paní Barbora Nováková z Městského Úřadu Kutná Hora (Odbor sociálních věcí a zdravotnictví – oddělení sociálních služeb, péče o seniory a zdravotně postižené občany). Pečovatelská služba Kutná Hora by tímto chtěla vyjádřit své poděkování, zvedák byl zakoupen díky finančnímu příspěvku 50.000,- Kč, který obdržela od Nadačního fondu Slunce pro všechny (Dobročinný fond Philip Morris ČR, a.s.).

(red)

.

Zavřít menu