Agentura podporovaného zaměstnávání Rytmus Kutná Hora, pracoviště organizace Rytmus Benešov o.p.s., zahajuje nový projekt „S Rytmusem do práce“. Projekt je určen lidem se zdravotním postižením, především s mentálním nebo duševním, kteří hledají uplatnění na běžném trhu práce.

„Mezi první aktivity projektu patří motivační kurzy, na kterých se účastníci budou učit nové dovednosti, potřebné pro pracovní uplatnění. Kurzy zahájíme již v dubnu,“ přiblížila vedoucí pracoviště Zdeňka Bělohlávková. Kurzy budou probíhat pravidelně jednou týdně v menší skupince lidí a v rámci projektu bude poskytováno pracovní a sociální poradenství. Účastníci mohou dále absolvovat rekvalifikační a vzdělávací kurzy zaměřené na pracovní a sociální dovednosti. Náklady spojené s dopravou bude agentura účastníkům proplácet.

Hlavním cílem projektu je přispět ke zkvalitnění života lidí zdravotně znevýhodněných. Zlepšit jejich pozici na pracovním trhu, naplňovat individuální potřeby účastníků prostřednictvím rozvoje schopností a dovedností potřebných k uplatnění na trhu práce a tím přispět k jejich lepšímu zapojení do společnosti.

Na motivační kurzy naváže pracovní poradenství a profesní vzdělávání – rekvalifikační a vzdělávací kurzy. Poslední fází projektu se pak v roce 2014 stanou placená pracovní místa „na zkoušku“ a vytvoření nových pracovních míst v běžných firmách. Součástí projektu „S Rytmusem do práce“ je také aktivní podpora a pomoc zaměstnavatelům při zaměstnávání lidí s mentálním nebo duševním postižením.
„Mezi lidmi nadále převládá mylný názor, že lidé se zdravotním postižením nepotřebují, nebo dokonce nesmějí pracovat, protože pobírají invalidní důchod, o který by jako zaměstnanci přišli. Projekt „S Rytmusem do práce“ tento zažitý názor vyvrací,“ dodává Zdeňka Bělohlávková.

Motivační kurzy začínají již od dubna, proto pokud máte zájem se do projektu zapojit, můžete kontaktovat Rytmus Kutná Hora telefonicky na číslech 327 312 307, 773 391 190 nebo osobně na adrese Masarykova 598, Kutná Hora.

Aktivity v rámci projektu CZ.1.04/3.3.05/96.00179 „S Rytmusem do práce“ jsou financovány z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Bližší informace o organizaci Rytmus Kutná Hora naleznete na www.kutnahora.rytmus.org.

.

 

.

Zavřít menu