Druhá vlna digitalizace televizního vysílání přináší nové televizní stanice lidem po celé republice. Společnost Digital Broadcasting spustila provoz vysílače Kutná Hora – Rozhledna. Diváci na Kutnohorsku tak mohou nově naladit stanice Fanda, Smíchov, Telka, Pohoda – Relax, Pohoda – Rebel a další šířené vysílací sítí Multiplex 4. ……………………………………………..

Společnost Digital Broadcasting spustila provoz vysílače Kutná Hora – Rozhledna, který pokrývá zmiňovanou oblast. Jde o součást projektu druhé vlny digitalizace televizního vysílání, který zahrnuje budování nové celoplošné sítě vysílačů a přináší širší nabídku televizních programů lidem po celé České republice.

Signál sítě Multiplex 4 je šířen z vysílače Kutná Hora-Rozhledna na kanálu 44 a zahrnuje široké spektrum televizních stanic NOVA CINEMA, SMÍCHOV, FANDA, TELKA, Pohoda-Relax a Pohoda-Rebel.

Vzhledem k tomu, že vysílání sítě Multiplex 4 je šířeno alternativní sítí televizních vysílačů, diváci často nemají informaci o tom, že je zapotřebí v souvislosti s tím upravit směrování televizní antény. Ta bývá obvykle namířena na tradiční, desítky let provozované televizní vysílače.

Divákům jako první krok doporučujeme, aby na svém televizním přijímači spustili manuální ladění na kanálu 44. Případně mohou volit automatické ladění. Vzhledem k tomu, že diváci, kteří bydlí na Kutnohorsku, mají zpravidla nasměrovanou domovní anténu na vysílač Krásné, diváci směrem k Čáslavi zase na vysílač Cukrák (směr Praha), mělo by naladění nových stanic proběhnout automaticky bez jakýchkoliv problémů. Při příjmu televizního vysílání však vždy záleží na typu a kvalitě použité antény, stejně jako na terénních podmínkách.

Pokud by stávající anténa nebyla dostačující pro příjem signálu, bude nutné pořízení nové antény a slučovače signálu, instalovanou směrem na nový vysílač Kutná Hora – Rozhledna. V případě, že není možné realizovat instalaci svépomocí, může divák kontaktovat infolinku provozovatele vysílání 595 694 660 nebo servisní firmu v místě bydliště.

(tz)

.

Zavřít menu