Tradiční benefiční ples občanského sdružení Cesta životem bez bariér se uskuteční 16. listopadu od osmi hodin večer v KD Lorec. K tanci i poslechu zahraje Březovanka, moderátorem večera bude herec Pavel Nový. Samozřejmostí, kromě pestrého programu, bude i tombola. ……………………………………………..

Předprodej vstupenek od 1. listopadu v Tylově divadle, cena vstupenky 150 Kč. Výtěžek ze vstupného bude použit na podporu hiporehabilitace, výtěžek z tomboly na zakoupení tříkolky (tricyklu) pro Ondru.

Pro děti s postižením je kůň lék

Rekreační ježdění na koni není určeno pouze zdravým dětem. I ty, které mají nějaký handicap, se mohou na speciálně vycvičeném koni projet. Koně jsou velkým pomocníkem při zmírňování příznaků a léčbě mnoha onemocnění. Hiporehabilitace je velmi prospěšná metoda, za kterou z našeho sdružení pravidelně dojíždí osm dětí s různým stupněm postižení do různých stájí v okolí svého bydliště.

Cesta životem bez bariér o.s.

 


Ples Cžbb
 

.

Zavřít menu