Budova sokolovny v Malíně byla postavena v „akci Z“ na přelomu šedesátých a sedmdesátých let minulého století. Sloužila nejen  sportovcům, ale i k pořádání společenských akcí, plesů, posvícení, dětských dnů a firemních oslav. ………………………………………………………………………………………………………

S ohledem na kvalitu provedení stavby však budova postupně chátrala,  začalo do ní zatékat a vše dospělo k logickému konci, zastavení provozu. To bylo předmětem kritiky Malínských, kterým, byť skromné, ale přece jen jakési sportovní vyžití umožňovala. Právě proto se pracovníci MÚ Kutná Hora začali možností obnovy zaobírat. Nejprve byla zpracována úvodní studie přestavby a rekonstrukce. Ta původně počítala se spojením budovy s novou hasičskou zbrojnicí. Výběrovým řízením byl dále vybrán projektant Kutnohorská stavební, který zpracoval projekt ke stavebnímu povolení a k žádosti o dotaci. Z důvodu změněných dotačních titulů jsme opustili verzi s hasiči a projektem rozpočtované náklady na rekonstrukci činily 21,3 mil.Kč. Na základě úspěšné žádosti o finanční podporu z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy na náš projekt  „Víceúčelové kulturně sportovní zařízení v Malíně“,  CZ.1.15/3.2.00/65.01342, nám byla poskytnuta dotace ve výši 12 mil Kč.  Ve výběrovém řízení vybrala hodnotící komise dodavatelem stavby Kutnohorskou stavební, která v šibeničním termínu daném dotačními podmínkami stavbu v květnu 2013 dokončila za vysoutěženou cenu 14,7 mil Kč. Náklady celého projektu včetně vnitřního vybavení objektu činily 16,7 mil.Kč.

Sokolovna dnes
Objekt byl rozšířen dvoupodlažní přístavbou, z původní stavby zůstalo pouze obvodové zdivo a základní střešní vazníky. Dnes umožňuje hlavní sál různé tělovýchovné aktivity od fotbálku, odbíjené, badmintonu, florbalu až třeba po aerobik. Zázemí naleznou sportovci v moderních šatnách se sociálním zařízením. Integrální součástí je i vybavená posilovna. V hlavním prostoru je instalováno topení s pravidelnou výměnou vzduchu. Pro návštěvníky s mimosportovními zájmy je k dispozici několik kluboven a pobočka městské knihovny. Bude-li se konat společenská zábava, stačí odstranit vnitřní ochrannou mříž prosklených dveří do sálu a ples může začít. K dispozici je i široké přísálí určené pro občerstvení. Krásný prostor umožní i pořádání menších kulturních vystoupení, pro která dnes sál s kapacitou 100-150 diváků  Kutné Hoře chybí. Součástí kultivace celého území je zámková dlažba v okolí stavby a rekonstrukce zdevastované ulice u Beránky, která v současnosti probíhá. Víceúčelové kulturně sportovní zařízení v Malíně zahájí svůj plný provoz již v září.

Odbor investic MěÚ Kutná Hora

 

Loga

 

Nebyly nalezeny žádné obrázky

 

.

Zavřít menu