Obrazem: Rekonstrukce chodníků v Masarykově ulici dospěla až k podchodu u pošty

V lednu zahájená rekonstrukce chodníků postoupila až do podchodu u pošty. Z důvodu stavebních prací je část podchodu uzavřena. Dbejte proto prosím zvýšené opatrnosti.

Kompletní rekonstrukce chodníků v Masarykově ulici včetně modernizace a výměny veřejného osvětlení patří mezi největší investiční akce letošního roku. Práce postupují po etapách tak, aby chodci nebyli výrazně omezeni. Očekáváno je však i několik kritických úseků, mezi něž patří právě i podchod u pošty.

pra

Zavřít menu