Obrázky dětí zdobí nádvoří Vlašského dvora, vybrané práce budou informovat občany o zelených plochách na území města, na kterých bude omezeno sekání trávy

Nádvoří Vlašského dvora zdobí od dnešního dne výstava obrázků rozkvetlých luk. Do výtvarné soutěže nazvané O nejkrásnější louku, organizované komisí životního prostředí s podporou města Kutná Hora, se zapojili žáci kutnohorských základních škol. Celkem se sešlo 91 originálních dětských prací, 21 z nich bude na území města označovat zelené plochy, na kterých bude omezeno sekání trávy. Omezení sekání vybraných zelených ploch na území Kutné Hory podpoří rozmanitost druhů rostlin i živočichů a přispěje k ochlazení města.

„Nápad vyhlásit výtvarnou soutěž pro žáky kutnohorských základních škol vznikl při on-line schůzce komise životního prostředí, kdy jsme přemýšleli o tom, jak předat veřejnosti informaci o záměru nesekat některá zelená prostranství ve městě,“ uvedla jedna z hlavních iniciátorek dětské výtvarné soutěže Jana Červená. Výstava bude k vidění na nádvoří Vlašského dvora do konce května. Většina obrázků vznikla při on-line výuce výtvarné výchovy. Neváhejte a přijďte se podívat!

Technické oddělení společně se členy Komise pro životní prostředí navrhlo, aby se i v letošním roce na vybraných plochách omezilo sekání. Údržba se bude provádět dle aktuálních klimatických podmínek v předpokládaných dvou termínech během měsíců července a října.

Mezi plochy s omezeným sekáním trávy patří:

dolní Žižkov – ul. Táborská u „Myšáka, ul. K Zastávce pod vlakovou zastávkou předměstí

Žižkov – ul. Na Valech mezi vodojemem a ČSOB,

Sídliště Šipší – ul. Opletalova trafostanice  – autobusová zastávka Opletalova, Jana Palacha vedle betonového parkoviště, ul. Vítězná vedle kruhového objezdu u OD Albert,  Na Studních, vnitroblok Havířská stezka/17. listopadu

Sídliště Hlouška – u KH TEBIS, ul. Lorecká proti ČSSZ, před SPŠ

Kaňk – pod hřbitovem, u bývalé fary

red

 

Zavřít menu