I když bych rád publikoval jenom veselé zprávy, vždycky to zkrátka nejde. Jedna z těch smutných doputovala dnes do redakční pošty z kutnohorského gymnázia Jiřího Ortena. ………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Ře­di­tel­ství Gym­ná­zia Ji­ří­ho Or­te­na ozna­mu­je smut­nou zprá­vu, že dne 8. února 2013 ve vysokém věku ne­do­ži­tých 94 let ode­šla

pa­ní profesorka Emilie Krepperová

 Paní Emilie Krepperová, roz. Čtvrtečková, se na­ro­di­la 18. května 1919 ve Velkém Poříčí. Provdala se na MUDr. Roberta Kreppera, zubního lékaře, a bydleli ve Sloupně. Manžel však tragicky zahynul v květnu 1945, když se stal obětí ustupujících nacistických vojsk. Od konce druhé světové války vyučovala paní Krepperová postupně na základních školách na Kaňku a v Křeseticích a také na tehdejším kutnohorském učitelském ústavu. Od 1. září 1953 působila na Jedenáctileté střední škole v Kutné Hoře, předchůdkyni dnešního gymnázia. Tam se také v roce 1957 stala spoluorganizátorkou oslav 100. výročí existence této vzdělávací instituce.

Po opětovném rozdělení JSŠ v 60. letech na základní a střední školu zůstala sice paní Krepperová učit převážně žáky na II. stupni ZŠ Žižkov, přesto mívala hodiny matematiky i na gymnáziu.

V roce 1974 odešla do důchodu, ani poté však nezahálela: Až do vysokého věku dávala soukromé hodiny nejen matematiky, ale také francouzštiny, němčiny a latiny. Pomohla tak mnoha a mnoha žákům a studentům se školní přípravou. Paní Emilie Krepperová se ke Gymnáziu Jiřího Ortena vždy hlásila a škola se zase hrdě hlásila k ní.  Představovala nejstarší žijící členku učitelského sboru, který s jejím odchodem ztratil las­ka­vou kolegyni i mi­lé­ho a vstřícného člo­vě­ka.

Čest je­jí pa­mát­ce!

.

.

.

.

Zavřít menu