Pane starosto, Martine,

reaguji na Tvůj úvodník z posledního čísla Kutnohorských listů. To, co jsi tentokrát předvedl, se opravdu nedělá. Zveřejnil jsi údajné vyjádření několika z nás – opozičních zastupitelů – přičemž jsi nás necitoval přesně, informace jsi vytrhl z kontextu se zjevným úmyslem nás poškodit v očích veřejnosti.

Dovol, abych Tě upozornil a znovu zopakoval, že nikdo z nás nezpochybňuje potřebu vytvářet pracovní místa, zejména pracovní místa pro kvalifikované mladé lidi. To, co kritizujeme, je hrozba extenzívního využití průmyslové zóny k činnostem, které zabírají neúnosné rozlohy dosud nezastavěných zelených ploch a přinášejí minimum kvalitních pracovních příležitostí. Osobně spatřuji jako dlouhodobě mnohem potřebnější pro město a jeho občany zachování zelených ploch (nejenom zemědělsky využívaných, ale i parků, lesoparků a dalších zelených zón) ve městě i v jeho bezprostředním okolí.

To, co kritizujeme ještě víc, je Tvoje podléhání nereálným a nepodloženým představám a slibům. Bohužel Ti chybějí zkušenosti, abys byl schopen odhalit skutečnou podstatu záměrů a nabídek lidí kolem Tebe i různých „investorů“. Neváháš přitom tyto nepodložené projekty medializovat a vytvářet si tak u významné části populace pozitivní mediální obraz. Kde je realita velké mezinárodní univerzity, o které jsi s takovým nadšením veřejnost informoval? Kde je „zeměloď“ či „zemědům“? Kde jsou Tvoje záměry kutnohorského pivovaru a spolupráce s Tomášem Zachem? Budeš tvrdit, že já a moji kolegové jsme zhatili záměr skvělého čínského investora na vybudování výzkumného centra a pětihvězdičkového hotelu v Kutné Hoře, až tato bublina splaskne? Zjistil jsi už, jak to ve skutečnosti s čínskými investicemi v ČR funguje? Zjistil jsi už, že velká mezinárodní univerzita Svatého Prokopa je další bublinou, která Tě omámila?

Neodpustím si trochu zevšeobecnění Tvých posledních kroků. Nabízí se otázka, jestli jsou řízeny Tvojí nezkušeností, nadšením pro Kutnou Horou, zahleděním se do funkce starosty a naivitou, nebo jestli jsou to promyšlené kroky, jak si vybudovat mocenskou pozici a vědomě či nevědomě (nejspíš nevědomě) sloužit zájmům lidí, kteří Tě obklopují.

Tvoje počínání Ti možná přináší pocit mediálního a politického úspěchu. Doba už je taková, že slušnost se nevyplácí a k moci se dostávají lidé, kteří systematicky lžou a ani nevědí, co slušnost je. Bohužel, je to i Tvůj případ, Martine.

Přeji Ti, abys v sobě jednoho dne našel trochu síly a odvahy a zamyslel se nad svým počínáním. A Kutné Hoře přeji, aby ji Tvá naivita v kombinaci s vnitřní zlobou a opojením z moci nepoškodila víc, než doposud.

Ivo Šanc

Zavřít menu