Sportovní klub OK Slavia Hradec Králové bude v sobotu 5. 11. 2016 pořadatelem závodu v orientačním běhu, který je zařazený do soutěží Východočeské oblasti a oblasti Vysočina. Závod bude mít své zázemí na kaňkovském fotbalovém hřišti, tratě povedou lesním porostem na vrchu Kaňk a v závěru v obytné zástavbě.

Orientační běh je sport, při kterém závodník v neznámém terénu absolvuje trať zakreslenou v mapě. Závodník si cestu mezi kontrolami volí s pomocí mapy tak, aby ji navigačně zvládl a aby celou trať absolvoval v co nejkratším čase. Orientační běh je nejčastěji provozován v zalesněném terénu, ale jedna z jeho disciplín zvaná sprint probíhá v prostředí městské zástavby a v parcích. (Mistrovství České republiky ve sprintu se v roce 2009 konalo právě v Kutné Hoře.)

Náš klub každoročně pořádá alespoň dva celostátní nebo regionální závody, pro které hledáme neobvyklé terény. Důsledky středověké hornické činnosti jsou tím, co z vrchu Kaňk dělá zajímavou (i když bohužel poměrně malou) lokalitu pro orientační běžce. V lese najdeme spoustu zaniklých lomečků, kupek a prohlubní, výsypky, občas i kámen nebo skalku…

Během přípravy závodu jsme se setkali s velkou vstřícností společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora, představitelů TJ Sokol Kaňk i  osadního výboru, za což všem velice děkujeme. Závod má své logo inspirované hornickou minulostí lokality, během jara byla zpracována nová mapa pro orientační běh v měřítku 1:10000, podle které se již na konci letních prázdnin uskutečnilo testování návrhu závodních tratí.

První listopadovou sobotu bude mít každý zájemce možnost vyzkoušet si orientační běh na vlastní kůži. Kromě soutěžních kategorií pro registrované orientační běžce budou totiž připraveny i dvě jednoduché přibližně dvouapůlkilometrové tratě: trať pro rodiče s dětmi (HDR) a trať pro ostatní příchozí (P). A jak na to? Stačí se v den závodu obléknout na hodinový výlet do přírody a přijít se přihlásit mezi 9:30 a 11:00 na prezentaci na fotbalovém hřišti v Kaňku. Odtud vyrazíte na kilometr vzdálený start, kde obdržíte mapu s tratí. Tu když zvládnete projít, objevíte se v cíli, tedy zpět na fotbalovém hřišti. Podrobnější informace naleznete v týdnu před akcí na http://www.shk-ob.cz/

Jan Netuka

Zavřít menu