Rada města Kutná Hora na svém jednání dne 7.9.2016 schválila usnesením č. 722/16 obecná pravidla, dle kterých bude nadále postupováno při vyřizování žádostí vlastníků chat o prodej pozemků nebo jejich částí, které se nacházejí v chatových osadách a jsou ve vlastnictví Města Kutná Hora.

Pravidla povolování staveb a prodeje městských pozemků v chatových osadách 

  1. V případě, že bude podána žádost vlastníka chaty o koupi městského pozemku, pak prodej bude úřadem doporučen pouze tehdy, bude-li se jednat o městský pozemek dnes již zastavěný stavbou chaty, která je řádně zkolaudovaná. Ve všech ostatních případech budou žádosti o prodej úřadem k prodeji nedoporučovány.
  1. Technické oddělení OI vydá vlastníkovi chaty souhlas s umístěním stavby (např. studny apod.) na městském pozemku za podmínky, že žadatel uzavře se společností Městské lesy a rybníky Kutná Hora, spol. s r.o. podnájemní smlouvu a za užívání městského pozemku tak bude žadatel platit nájem.

S případnými dotazy se můžete obracet na odbor správy majetku, majetkové oddělení (kancelář č. 15, Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora, tel. 327 710 179).

tz

Zavřít menu