VHS Vrchlice – Maleč oznamuje, že v souladu s ustanovením § 9, odstavec 6, písmeno a) zákona č. 274120C1 Sb., o vodovodech a kanalizacích v platném znění, dojde v důsledku provádění plánovaných prací na opravě vodovodní sítě k přerušení dodávky pitné vody v obci Poličany od 8. června 23:00 hod. do 10. června 15:00 hod.

.
Dodávka vody bude v uvedeném období zajištěna cisternou, v množství, které pokryje běžnou spotřebu odběratelů. V případě dotazů volejte na bezplatnou telefonní linku 800 505 585, nebo na dispečink společnosti 327 588 112, 602 493 706.
Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s., Kutná Hora se omlouvá svým odběratelům za způsobené potíže a děkuje za pochopení.

(tz)

.

Zavřít menu