V polovině května provedli v rámci prevence inspektor prap. Tomáš Jirovský a inspektor prap. Jan Sýkora, policisté z OOP Zbraslavice, společně s pracovníkem společnosti Povodí Labe – hrázným p. Drtinou první kontrolu vodárenské nádrže Vrchlice v tomto roce. …………………………………………………………………….

Kontrola byla opětovně zaměřena na porušování zákazu vstupu do ochranného pásma I. stupně, jelikož tato vodárenská nádrž je zdrojem pitné vody pro Kutnou Horu a okolí. Kontrola byla tentokrát provedena přímo z vodní plochy za využití motorového člunu, který je ve vlastnictví Povodí Labe, a je zakotvený u hráze vodárenské nádrže. Bylo zkontrolováno celé pobřeží vodárenské nádrže a při této preventivní kontrole nebylo zjištěno žádné narušení zákazu vstupu do ochranného pásma I. stupně. Dle některých vyšlapaných míst na břehu nádrže bylo zjištěno, že k porušování vstupu do ochranného pásma dochází a tudíž byla domluvena i další spolupráce mezi Policií ČR, Obvodním oddělením PČR Zbraslavice a společností Povodí Labe, s.p. v rámci ochrany vodárenské nádrže Vrchlice.

Tisková zpráva PIS ÚO PČR Kutná Hora

.

Zavřít menu