Potomci někdejšího kutnohorského starosty Jana Macháčka z České republiky, ale i Francie, Švýcarska a Austrálie se setkali v Kutné Hoře

Potomci někdejšího kutnohorského starosty Jana Macháčka (1841–1935) se setkali v sobotu 29. června v hotelu U Kata v Kutné Hoře. Je to již čtvrté setkání od roku 2013, přičemž letos jich přijelo 46. Někteří sice bydlí v Kutné Hoře, jiní ale přijeli z Kouřimi, Prahy, Ostravy či Chebu, letos se setkání účastnili potomci i z Francie, Švýcarska a Austrálie.

Jan Macháček byl sedmkrát zvolen starostou Kutné Hory, a tak stál v čele města rekordně dlouho (1892–1919). Vedle toho zasedal na zemském sněmu v Praze, předsedal Měšťanské besedě, byl místopředsedou Archeologického sboru Vocel, podílel se na opravě památek, pomohl zřídit plynárnu a řemeslnickou školu, zasloužil se o elektrifikaci města, regulaci toku Vrchlice i rekonstrukci pivovaru Lorec. Inicioval také výstavbu bytů a zasloužil se o prodloužení železniční tratě z Kutné Hory do Zruče. Nepřekvapí proto, že jeden z jeho současníků prohlásil: „Kutnou Horu bez Macháčka a Macháčka bez Hory Kutné nemohu si myslet. Co je Hora nyní, je pouze Macháčkem.“ Starosta se dočkal řady ocenění: Od císaře obdržel rytířský řád a Kutná Hora a Červené Janovice ho jmenovaly čestným občanem. Jeho jméno dodnes nese Macháčkovo nábřeží nebo Macháčkův háj na Kaňku.

Při letošním setkání si Macháčkovi potomci prohlédli Kutnou Horu, navštívili hrob svého slavného předka na hřbitově Všech svatých a chybět nemohlo ani společné fotografování v parku Na Náměti. Hosty přišel pozdravit současný starosta Josef Viktora, který ocenil Macháčkovy zásluhy a přítomným předal pamětní groše. České muzeum stříbra navíc v Kamenném domě připravilo k prohlédnutí Macháčkovy portréty a fotografie z návštěvy Františka Josefa I., jehož v Kutné Hoře v červnu 1906 oficiálně přivítal právě Jan Macháček. A starostova vnučka Zdeňka Havlíčková tehdy měla tu čest pozdravit panovníka jménem školáků.

Kutná Hora může být na starostu Jana Macháčka právem hrdá a je jen dobře, že si ho připomínají i jeho potomci.

Lukáš Provaz

foto: Monika Pravdová

Zavřít menu