Zaparkovat v centru města i na sídlištích je problém, dopravní generel ukáže varianty řešení nedostatku parkovacích míst

Nedostatek parkovacích míst v Kutné Hoře ztrpčuje život již více než deset let nejen místním obyvatelům. Zaparkovat auto v centru města i na sídlištích je každodenní boj. Nejožehavějšími tématy dopravní komise jsou spolu s nedostatkem parkovacích míst i absence záchytného parkoviště a stání pro autobusy.

Dopravní generel řeší dopravu komplexně, měl by ukázat možné cesty

Ke zlepšení situace by měl napomoci dopravní generel, který se dopravou ve městě zabývá komplexně. Pro město jej zpracovávají experti z ČVUT. Jeho součástí je i podrobná studie, kterou město ve své historii doposud nemělo k dispozici. Vytipuje a navrhne možná řešení ke vzniku dalších parkovacích ploch. Mimo jiné se zabývá i městskou hromadnou dopravou, která se také neobjede bez výrazných změn. První výstupy by měly být představeny již letos v srpnu, finální výsledky budou hotovy do konce března 2020.

Zavede Kutná Hora parkovací zóny po pražském způsobu?

Jak potvrdil starosta města Josef Viktora (ANO), rezidenční parkování je jednou z nabízených alternativ. Zpracovatel generelu navrhuje vznik tzv. modrých zón, po stylu pražských. Rezidenti by při parkování v centru města i na sídlištích měli výhodu oproti ostatním občanům, návštěvníkům města. „Bývá to tak, že na jedno auto v dané lokalitě je rezidenční parkování zaručeno, na další se platí,“ podotkla místostarostka Silvia Doušová (STAN a Šance KH). Oprávnění k parkování v zóně by bylo řešeno parkovacími kartami. Podobný systém tzv. zelených vjezdových karet funguje v centru města již více než deset let. „Dochází však k tomu, že karet je vydáváno moc, a tím přestávají plnit funkci regulace. Musí dojít k úpravě,“ řekl Dobroslav Vepřek z technického oddělení MěÚ Kutná Hora. Do režimu zón by měla být zařazena i městská sídliště. Kontrolu oprávněnosti parkování v dané zóně by podle slov místostarosty Víta Šnajdra do budoucna měl napomoci systém smart city, jehož koncepce se také připravuje.

 Kdo má nárok na zelenou „vjezdovou“ kartu?

Nárok na zelenou kartu má tzv. oprávněný žadatel čili ten, kdo bydlí nebo podniká v dané zóně. Oprávněnost požadavku musí doložit občanským průkazem, případně nájemní smlouvou na byt apod. Zóna je přesně vymezena dle čísel popisných. K vydání karty je nutné doložit kopii technického průkazu od vozidla. „Zelenou kartu vydáváme na rok zdarma. Držitele opravňuje k vjezdu do zóny a parkování po dobu 30 minut,“ konstatoval Dobroslav Vepřek. Ročně na odboru evidují zhruba 200 žadatelů, kterým je vydáno přibližně 700 karet. V první polovině roku 2019 je vydáno již více než 400 kusů vjezdových karet.

Kapacita parkování v centru je 200 míst, parkuje tam téměř dvojnásobek

V centru města je podle slov Dobroslava Vepřka kolem dvou set zpoplatněných parkovacích míst, bez poplatku nejsou téměř žádná. Přesto se téměř 180 dalších řidičů dokáže vtěsnat do prostoru a zaparkovat tam, kde by správně stát neměli. „I když není komunikace přímo označena zákazovou značkou, zákon 361/2000 jasně říká, že při parkování v obousměrné komunikaci musí být zachován vedle vozidla volný pruh šest metrů, v jednosměrné tři metry,“ vysvětlil Dobroslav Vepřek a dodal, že městská policie z důvodu nedostatku parkovacích míst tento způsob parkování v centru města zatím toleruje, jestliže vozidlo neblokuje provoz na komunikaci. Příkladem může být Havlíčkovo náměstí pod Vlašským dvorem.

 Počet parkovacích průkazů převyšuje počet parkovacích míst

Občané, kteří bydlí nebo podnikají ve vnitřním městě, si za poplatek sto korun mohou zakoupit měsíční parkovací průkaz, který platí na všech parkovištích ve městě. „Už z prvních dvou schůzek se zpracovateli generelu se ukazuje, že cena je zanedbatelná a neplní funkci regulace parkovacích míst,“ konstatoval Vepřek a dodal, že ročně je vydáno více průkazů, než je parkovacích míst, což neodpovídá logice regulace parkování. Proto i v této oblasti musí dojít ke změně.

Jediným řešením v centru je zjednosměrnění dalších ulic

Součástí dopravního generelu je podrobný monitoring pohybu vozidel. „Navrhnou nám místa, kde by mohla vzniknout nová parkovací místa. Jelikož není možné rozšířit vozovku, jediným řešením v centru města je zjednosměrňování dalších ulic. Například v Radnické ulici, na Pirknerově náměstí a v severní části historického jádra města by touto úpravou mohlo vzniknout několik desítek parkovacích míst. I když je to málo, pro centrum by to mělo velký význam. Místo podélného by tam mohlo být šikmé nebo kolmé stání. Podobné řešení nám experti doporučují i na obou sídlištích a v jejich okolí.

Na sídlištích chybí minimálně 1 000 parkovacích míst

„Dopravní generel řeší situaci dopravy i v klidu. Navrhne možná řešení systémově. Podle dosavadních výsledků je na sídlišti Šipší kolem 1 600 parkovacích míst, potřebovali bychom minimálně o 600 navíc,“ řekl místostarosta Vít Šnajdr (Piráti). Na sídlišti Hlouška chybí kolem 400 parkovacích míst. Vyplývá to i ze studie, kterou technické oddělení MěÚ zpracovalo na žádost komise pro městská sídliště již před dvěma roky.

Legalizaci šedesáti stávajících parkovacích míst na sídlišti Hlouška a zklidnění dopravy v okolí školy T. G. Masaryka přineslo zjednosměrnění Nerudovy, Ostašovy a Čelakovského ulice. Tato úprava platí od 1. června letošního roku. Stejné opatření bylo v srpnu 2017 zavedeno i před ZŠ Jana Palacha. Souběžně s tím však byl zaveden zákaz parkování v ulici Studentů, čímž ubylo zhruba 10 parkovacích míst. Jak řekl Zdeněk Jirásek (Město PRO lidi), podle zákona je to v pořádku, řidiči si tam však vždy vyhověli, a když viděli, že shora jede auto, počkali. „Ta parkovací místa tam chybějí,“ řekl Zdeněk Jirásek a doplnil, že sídlištní osadní výbor podporuje možnost vytvoření parkoviště na místě, kde stojí opuštěná bývalá školní družina. V nejbližší době bude zahájena výstavba parkoviště v Opletalově ulici u trafostanice, kde vznikne zhruba 46 míst.

 „Vyžeňte autobusy ze Žižkova“, žádají občané. Parkoviště pro autobusy tam chybí

Kutná Hora postrádá záchytné parkoviště i parkoviště pro turistické autobusy. Dopravní komplikace vznikají v okolí chrámu sv. Barbory, na Žižkově i v dalších částech města. V minulosti město řešilo možnost parkování autobusů v odstavném pruhu v Kouřimské ulici v blízkosti parkoviště na Valech. Podle studie tam mohla vzniknout čtyři parkovací místa pro autobusy. Součástí místa by musely být nový chodník, veřejné osvětlení, přeložka sítě atd. Předpokládané náklady se pohybovaly kolem dvou milionů korun čili půl milionu na jedno parkovací místo. Z důvodu finanční náročnosti proto město od tohoto záměru prozatím ustoupilo.

„Rodiče, kteří vyzvedávají děti ze školky na Žižkově, nás žádají, abychom vyhnali autobusy z této městské části. Jenže my je nemáme kam poslat. Parkoviště u jezuitské koleje je soukromé. Proto usilujeme, aby co nejrychleji byla zahájena výstavba záchytného parkoviště u Alberta,“ konstatoval Vepřek a dodal, že už je připraven projekt a v současné době se uskutečňuje výběrové řízení na investora. Právě v Sedlci byl po protestech občanů vydán zákaz vjezdu autobusů. Parkování je prozatím vyřešeno ve slepé ulici za restaurací U Lva.

První opatření k řešení situace by mohla přijít zhruba za rok a půl

Dopravní generel by měl být hotov do osmi měsíců. „Vydrželi jsme deset let, vyplatí se už počkat, než udělat nějaké nesystémové řešení,“ řekl Vít Šnajdr s tím, že bude nutné stanovit pořadí podle závažnosti, kde je problém nejpalčivější. „Vše udělat naráz nepůjde. První opatření by podle mého názoru mohla přijít zhruba za rok a půl,“ dodal místostarosta.

Monika Pravdová

 

Zavřít menu