Academia Rerum Civilium – Vysoká škola politických a společenských věd v Kutné Hoře zve všechny zájemce na Den otevřených dveří, který se uskuteční 23. ledna od 9. do 17. hodin v sídle školy v areálu bývalé Jezuitské koleje v Kutné Hoře. Pro příchozí je připravena i série přednášek.

.
Čekají vás přednášky a setkání s pracovníky ARC – VŠPSV. Srdečně zváni jsou všichni zájemci o studium politologie (nejen), současní, budoucí i bývalí studenti ARC – VŠPSV (včetně kurzů Akademie třetího věku a volného času), jejich rodinní příslušníci, studenti středních škol, občané Kutné Hory, Středočeského kraje, ale i návštěvníci Kutné Hory nebo zájemci o témata, kterým se škola věnuje.

Přednášky a semináře (posluchárna rektorátu)

9.00 hod. POLITOLOGIE JAKO KRÁLOVNA SPOLEČENSKÝCH VĚD, přednášející: doc. PhDr. Vladimír Srb, Ph.D., prorektor.
Politologie je zajímavou moderní vědeckou disciplínou, jejíž počátky však sahají do daleké minulosti. Nabízíme Vám netradiční pohled na vědu, kterou u nás můžete studovat. Zjistíte například, co má společného jediná Beethovenova opera s výzkumem politiky, jak přispěl Machiavelliho spis Vladař ze 16. století k perzekuci Karla Havlíčka Borovského nebo proč považují politologii za zbytečnou vědu hlavně nevzdělaní lidé a autoritativní politici.

10.00 hod. MEZINÁRODNÍ MIGRACE A EVROPA, přednášející: prof. PhDr. Ján Liďák, CSc., rektor.
Rektor ARC – VŠPSV prof. Liďák je jedním z mála politologů v Evropě, který se vědecky zajímá o problematiku migrace již více než 20 let, je autorem desítek vědeckých článků i vědecké monografie na toto téma. Rád Vám odpoví i na Vaše otázky, které se současného migračního problému týkají. Využijte příležitost poznat odborníka na téma, o kterém se dnes vedou tisíce diskusí denně.

11.00 hod. MAYSKÁ KULTURA A KALENDÁŘ, přednášející: Mgr. Vladimír Böhm, předseda akademického senátu.
Jeden z nejlepších světových expertů na mayský kalendář Vám představí nejen výsledky svého celoživotního výzkumu, ale i svůj pohled na mayskou kulturu a civilizaci. Zjistíte, že i Česká republika významně přispěla k odhalování záhad amerických civilizací.

13.00 hod. PŘEDSUDKY A XENOFOBIE, přednášející: Mgr. Jana Mikšovská, vedoucí katedry společenských věd.
I základy psychologie přispívají k objasňování některých politických jevů. Naše vynikající odbornice na psychologii a zkušená lektorka kurzů Akademie třetího věku a volného času Vám představí jeden z fenoménů společnosti, který ovlivňuje i politickou činnost.

14.30 hod. JAK SE UČIT CIZÍ JAZYKY? Přednášející: Mgr. Petra Hirtlová, Ph.D., ředitelka Centra celoživotního vzdělávání.
Jste neustále v kategorii věčných začátečníků při výuce cizích jazyků? Dělá Vám problém zapamatovat si nová slovíčka, naučit se gramatiku, či vytvořit souvislou větu? Přijďte si vyzkoušet inovativní strategie, které Vám pomůžou osvojit si cizí jazyk mnohem efektivněji a zaručí Vám jeho přesnější, spolehlivější a kvalitnější použití v praxi.

.
Další akce

9.00 – 16.00 hod. INFORMACE O STUDIU. Informace o přijímacím řízení, studiu na ARC – VŠPSV nebo o mezinárodním výměnném programu ERASMUS Vám podají v průběhu celého dne Mgr. Petra Zbudilová, vedoucí studijního oddělení, Bc. Petra Kurešová, koordinátorka programu ERASMUS a od 13.00 do 16.00 hodin i prorektor pro studijní záležitosti.

16.00 hod. PROHLÍDKA BUDOVY REKTORÁTU ARC – VŠPSV. Prohlídka začne v knihovně Theodora Syllaby ARC – VŠPSV a bude pokračovat pracovnou rektora a posluchárnou ARC – VŠPSV, kde se všichni zájemci mohou opět ptát na vše, co je o ARC – VŠPSV zajímá. Během prohlídky nahlédnete do učebních textů, zjistíte, jak se evidují a archivují všechny bakalářské práce absolventů, na jakých vědeckých projektech se podíleli i studenti školy nebo kdo se školou spolupracuje či ji navštívil.

(tz)

.

Zavřít menu