Světový den vody byl vyhlášen Valným shromážděním OSN. Tématem Světového dne vody pro rok 2015 je Voda a udržitelný rozvoj. Při této příležitosti si Vás Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s. dovoluje pozvat na dny otevřených dveří do areálu nově zrekonstruované čistírny odpadních vod na Karlově.

.
Dny otevřených dveří se konají ve dnech 16. – 18. 4. 2015. Komentovaná prohlídka je vždy v 10,00 hodin, 14,00 hodin a 16,00 hodin. Těšíme se na Vaši účast.

(tz)

.

Zavřít menu