Účetní audit v KH TEBIS s.r.o. prý odhalil zrušení rezervního fondu společnosti ve výši 3 mil. Kč, který byl prý neuváženě použit na úpravy v kotelně potřebné k připojení tepla z EC. Pravdou je, že audit odhalil jen to, co rada města sama schválila usnesením č. 1063/14 na zasedání dne 3. 12. 2014.

.
Členové městské rady hlasovali jednomyslně pro zrušení rezervního fondu! To by si snad radní mohli pamatovat. Tvrzení, že účetní ztrátu společnosti KH TEBIS „bude opět muset zaplatit město“, je nepravdivé. KH TEBIS platí městu Kutná Hora každý rok vysoký nájem ve výši 10 890 000,- Kč, a to bez ohledu na počasí a tím také bez ohledu na množství prodaného tepla. Společnost KH TEBIS byla v roce 2014 účetně ve ztrátě, ale město dostalo 149 korun z každé prodané jednotky tepla (více než 25%), celkem 10 890 000,- Kč. Příští rok už si město tak velké nájemné vzít nemůže. Podle cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu bude muset být sníženo téměř o 1,5 milionu korun.
Pokud chcete připojit nové zákazníky a zvýšit prodeje tepla,  musíte mít nízkou cenu. V roce 2014 byli připojeni noví odběratelé s plánovaným odběrem 3 500 GJ. Na rok 2015 jsme připravili připojení SPŠ a VOŠ Kutná Hora s plánovaným odběrem více než 3 000 GJ. Pokud nemáte konkurence schopnou cenu, nikoho dalšího k soustavě CZT nepřipojíte. Proto byla na rok 2015 kalkulována cena 568,- Kč za 1GJ.

Karel Koubský, zastupitel, Šance pro Kutnou Horu

.

Zavřít menu