Projekt je určen pro děti 3 – 7 leté, děti předškolní. Nabízíme pobyt v přírodě – v lokalitě V Hutích, kde bude mít tábor základnu. Celkem proběhnou dva turnusy, každý je určen pro 20 dětí. O děti se postarají zkušení pedagogové, osobou odpovědnou za realizaci je Dana Vepřková.

.
Rodiče mohou děti přivézt už v 7:00 hodin ráno a končit budeme v 18:00 hodin. Pro děti bude zajištěno stravování – obědy, dopolední a odpolední svačiny, samozřejmou součástí je pitný režim. Během pobytu děti poznají blízké okolí města, hravou formou si budou osvojovat základy angličtiny, vyrobí předměty z keramiky, naučí se zajímavé hry a  zvládnou spoustu dalších zajímavých aktivit. Pokud nám nebude přát počasí, je připravena i ,,mokrá varianta“. Na pozemku se nachází budova s otevřenou a zastřešenou terasou.

Termíny pořádání tábora: 13.7. -17.7. 2015 a 20.7. – 24.7.2015. Poplatek za jedno dítě činí: 1000,-Kč/týden.  Přihlášky přijímáme do konce měsíce dubna, nebo do naplnění kapacity. Případné dotazy rádi zodpovíme na e-mailu: dana.veprkova@centrum.cz, nebo telefonním čísle: 723 531 639 . Akce se koná za podpory Města Kutná Hora.

Dana Vepřková
.

Příměstský tábor 2015

 

.

Zavřít menu