Martin na bílém koni je symbolem první sněhové nadílky a představitelem krásných lidských hodnot jako je láska k bližnímu, schopnost rozdělit se o málo, které mám. Je také symbolem hledání a následování pravdy, kterou sv. Martin nalezl v Ježíši Kristu.

.
Tyto hodnoty a tradice si připomeneme tradičně na svátek sv. Martina, tedy 11. 11. v 17 hodin, kdy se svatomartinský průvod vydá od arciděkanství (Jakubská 1 – za kostelem sv. Jakuba) směrem k chrámu sv. Barbory. Sv. Martin šel za svým „Světlem“, které si v průvodu připomeneme rozsvícenými lampiony. Svatomartinskou legendu si pro nás připravili studenti Církevního gymnázia v Kutné Hoře a děti z CMŠ sv. Jakuba. V chrámu sv. Barbory naše kroky povedou k obrazu sv. Martina, který se zde nachází. Budeme moci prožít poselství Světla v tomto nádherném gotickém chrámu. Do průvodu vás srdečně zve organizátor Římskokatolická farnost Kutná Hora za podpory Města Kutná Hora, Pražské plynárenské a Oblastní charity Kutná Hora.

Marie Slavotínková

.

Zavřít menu